Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoge-sensitiviteit troponine T voorspelt 30-daagse mortaliteit na niet-cardiale chirurgie

Nieuws - 19 mrt. 2017

Relationship Between High Sensitive Troponin T Measurements and 30-Day Mortality After Noncardiac Surgery

Presented at ACC.17 by PJ Devereaux
 

Achtergrond

Myocardschade na niet-cardiale chirurgie (MINS), gedefinieerd als ischemische schade van het myocard tijdens of binnen 30 dagen na operatie, komt veel voor en is onafhankelijk geassocieerd met een toegenomen sterfte. Het gebruik van hsTnT assays werd recent goedgekeurd en deze assays worden gebruikt in de kliniek. Het is echter onbekend of hsTnT na niet-cardiale chirurgie 30-daagse mortaliteit kan voorspellen.
In deze prospectieve, internationale cohortstudie (VISION) werd het verband tussen de piek hsTnT niveaus tijdens de eerste drie postoperatieve dagen en de 30-daagse mortaliteit na chirurgie geëvalueerd, in 21.790 patiënten ≥45 jaar oud, die ten minste één nacht in het ziekenhuis bleven na niet-cardiale chirurgie. Patiënten hadden hsTnT metingen 6-12 uur na de operatie en dagelijks gedurende 3 dagen. 40.4% had preoperatieve hsTnT metingen. Bovendien werden hsTnT drempels bepaald die onafhankelijk het risico op sterfte veranderden en een absolute 30-daagse mortaliteit ≥3% hadden en een gecorrigeerde hazard ratio (aHR) ≥3.0.
 

Belangrijkste resultaten

  • De meest voorkomende type operaties waren ernstige orthopedische chirurgie (16%0, ernstige algemene chirurgie (20%) en lage-risico chirurgie (35%).
  • De 30-daagse mortaliteit was 1.2% (95% CI: 1.1-1.4%).
  • Volgens multivariabele analyse waren piek hsTnT waarden ≥20 ng/L, optredend in 24.0% van de patiënten, geassocieerd met hogere 30-dagen mortaliteit en met aHR ≥3.0 en een absoluut risico op 30-dagen mortaliteit ≥3%, ten opzichte van de referentiegroep (piek hsTnT ≤5 ng/L, n=5218). Piek hsTnT ≥20 tot <65 ng/L (n=4049): aHR: 23.63 (95% CI: 10.32-54.09), piek hsTnT ≥65 to <1000 ng/L (n=1118): aHR: 70.34 (95% CI: 30.60-161.71), piek hsTnT ≥1000 ng/L (n=54): aHR: 227.01 (95% CI: 87.35-589.92).
  • Patiënten met een piek hsTnT waarde van ≤5, ≥20 tot <65, ≥65 tot <1000, en ≥1000 ng/L hadden 30-daagse mortaliteitfrequenties van respectievelijk 0.1%, 3.0%, 9.1%, en 29.6%.
  • In een continue analyse verhoogde een absolute hsTnT verandering van ≥5 ng/L onafhankelijk het risico van patiënten op 30-daaagse mortaliteit (aHR: 4.70; 3.53-6.27).
  • 13.8% van de patiënten met gestegen perioperatief hsTnT had de piekwaarde voor de operatie.
  • 93.1% van de patiënten met myocardiale schade na niet-cardiale chirurgie had geen ischemiegerelateerde symptomen, wat niet zou zijn gedetecteerd zonder hsTnT meting.
  • De OR voor het composiet eindpunt van niet-fatale hartstilstand, CHF, coronaire revascularisatie en sterfte in patiënten met myocardschade na niet-cardiale chirurgie was 8.47 (95% CI: 6.94-10.34).
 

Conclusie

In patiënten die niet-cardiale chirurgie ondergaan, was een piek postoperatieve hsTnT meting van ≥20 ng/L en een absolute verandering van ≥5 ng/L tijdens de eerste drie dagen na de operatie significant geassocieerd met 30-daagse sterfte. Deze data suggereren dat onopgemerkte hartschade ongeveer 25% van de sterftes in de eerste 30 dagen na niet-cardiale chirurgie voor zijn rekening kan nemen, en dat beter management van ischemische hartschade gedetecteerd met hsTnT de potentie heeft om vele sterftes te voorkomen.
Tijdens de persconferentie werd de VISION studie geprezen omdat het artsen informeert over wat normale en wat hogere waarden zijn die worden verkregen met de nieuwe hsTnT tests. Voor patiënten is het waardevol om beter hun risico te kennen.
In de huidige klinische praktijk wordt hsTnT nog niet veel gemeten, wat betekent dat ‘we laaghangend fruit negeren.’ Dr. Devereaux adviseert dat hsTnT wordt gemeten en dat patiënten met hogere waarden worden gezien door een specialist. Bovendien kunnen statine en aspirinetherapie worden overwogen. Hij merkte op dat de VISION studie observationele data betreft, maar de studiepopulatie had coronaire ziekte, en er is bewijs dat statines en aspirine voordeel bieden. Dr. Devereaux stelt een pragmatische benadering voor waarbij hsTnT wordt gemeten in iedereen ouder dan 65, en in diegenen ouder dan 45 bekend met CVD.


- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie –
Het ACC journaal 2017 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: