Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC 2017 Journaal

20 mrt. 2017


Al het PCSK9 nieuws gepresenteerd op de ACC

Nieuws • 17-3-2017

Consistente lange-termijn LDL-C reductie door PCSK9-remmer vertaalt zich in CV voordeel in hoog-risico patiënten die al statines krijgen

ACC 2017 De FOURIER studie toonde een stabiele LDL-c reductie met evolocumab van ongeveer 60% gedurende 3 jaar in statine-behandelde patiënten met CVD, en lagere CV events, waarbij de curves blijven divergeren in de tijd.

3 minuten educatie • 17-3-2017, ACC, Washington, Dr. Marc S. Sabatine, Brigham and Women's Hospital, Boston, VS

CV uitkomsten met PCSK9-remmer: FOURIER studie

ACC 2017 Marc S. Sabatine (Boston) presenteerde de FOURIER-studie, die evolocumab testte gedurende twee jaar in ruim 27.000 hoog-risico patiënten. LDL-c werd met 59% verlaagd. Zowel het primaire als het belangrijkste secundaire klinische eindpunt was significant gereduceerd.

Nieuws • 17-3-2017

Onvoorziene afname van LDL-c verlagende respons op gehumaniseerd PCSK9-antilichaam in tijd

ACC 2017 De SPIRE studiedata laten zien dat behandeling met bococizumab resulteerde in LDL-c verlaging die niet stabiel bleek in de tijd, als gevolg van aanmaak van anti-drug antilichamen.

3 minuten educatie • 17-3-2017, ACC 2017, Dr. Paul Ridker - Boston, VS

PCSK9-remmer vermindert CV events in hoog-risico patiënten, maar LDL-c verlagende effect neemt af in de tijd

ACC 2017 Dr. Paul Ridker bespreekt de data van de SPIRE studies naar gebruik van het PCSK9 antilichaam bococizumab, inclusief de onverwachte afzwakking van de LDL-c respons in de tijd in sommige patiënten, als gevolg van ontwikkeling van antilichamen tegen het middel.

3 minuten educatie • 18-3-2017, ACC, Washington, Prof. dr. Frank Visseren, UMCU

PCSK9-remming krijgt belangrijke plek in klinisch arsenaal lipidenverlaging

ACC 2017 Prof. dr. Frank Visseren (Utrecht) zag vier PCSK9-studies: FOURIER, SPIRE, EBBINGHAUS en ORION-1. Duidelijk is dat PCSK9-remming een belangrijke plek krijgt in het klinisch arsenaal voor hoog-risico patiënten die ondanks adequate behandeling toch progressie van atherosclerose vertonen.

3 minuten educatie • 18-3-2017, ACC, Washington, Dr. Arend Mosterd, Meander MC, Amersfoort

SPIRE en FOURIER en de klinische praktijk

ACC 2017 Dr. Arend Mosterd was als onderzoeker betrokken bij de SPIRE studie, die op 1 november 2016 plotseling werd gestopt. In de Late Breakers zag hij de resultaten van de FOURIER die goed met de SPIRE zijn te vergelijken. Hij legt uit welke afwegingen in de Nederlandse situatie gemaakt kunnen worden mbt het gebruik van PCSK9-remmers.

3 minuten educatie • 18-3-2017, ACC, Washington, Dr. Noel Bairey Merz, Cedars-Sinai Heart Institute, Los Angeles, CA, VS

Toepassing van PCSK9-remmers na FOURIER en SPIRE vooral bij hoog-risico patiënten

ACC 2017 Dr. Noel Bairey Merz was discussant bij de FOURIER studie en de SPIRE 1 en 2 studies. Ze verwacht de beste kosteneffectiviteit bij patiënten met zeer hoog risico en geen verschil in effectiviteit tussen mannen en vrouwen.


Nieuws • 18-3-2017

Geen effect van PCSK9 remmer op cognitief functioneren bij CVD-patiënten, zelfs bij LDL-c <25 mg/dl

ACC 2017 Er werd geen verschil in de cognitieve functie gezien tussen patiënten behandeld met evolocumab of placebo in de EBBINGHAUS trial. Er werd geen cognitieve achteruitgang gezien na verloop van tijd in beide behandelingsgroepen.

3 minuten educatie • 19-3-2017, ACC, Washington, Dr. Robert Giugliano, Boston

PCSK9-remmer cognitief veilig, ook bij zeer laag cholesterolgehalte

ACC 2017  Dr. Robert Giugliano presenteerde de EBBINGHAUS, waarin de cognitieve functie van bijna 2000 patiënten uit de FOURIER werd getest. Er was geen verschil tussen de PCSK9-remmer en placebo, zelfs bij een zeer laag cholesterolgehalte.

3 minuten educatie • 22-3-2017, ACC, Washington, Prof. Kausik Ray, London

Langdurige LDL-c verlaging in fase 2 studie met nieuw middel gericht tegen PCSK9

ACC 2017 Prof. Kausik Ray presenteerde de ORION-1 studie met het siRNA inclisiran, dat PCSK9 eiwitproductie voorkomt. Twee injecties gaven aanzienlijke dosis-afhankelijke en aanhoudende LDL-c reducties op 180 en 240 dagen bij patiënten met een hoog cardiovasculair risico, zonder veiligheidssignalen.

Nieuwe inzichten over bestaande middelen

Nieuws • 22-3-2017

Geen overtuigende aanwijzing voor meetbare verbale of nonverbale geheugenproblemen met statine

ACC 2017 De eerste studie die effecten van statines op het brein onderzoekt met behulp van fMRI laat weinig verschillen tussen atorvastatine 80 mg en placebo zien in neuropsychologische tests.

Nieuws • 22-3-2017

Initiëren van digoxinebehandeling geassocieerd met hoge sterfte in AF patiënten

ACC 2017 AF patiënten die digoxinebehandeling startten lieten een hogere sterfte zien, met name in de eerste 6 maanden, onafhankelijk van gelijktijdig HF. Digoxineconcentraties >1.2 ng/ml moeten worden vermeden.

Nieuws • 19-3-2017

Factor Xa remmer effectiever dan aspirine voor lange termijn preventie van recidief VTE

ACC 2017 In de EINSTEIN CHOICE studie was rivaroxaban, in zowel 20 mg als 10 mg doseringen, effectiever dan aspirine in de preventie van recidief veneuze trombo-embolie na 6 tot 12 maanden therapie.

Nieuws • 19-3-2017

Ononderbroken NOAC was superieur aan warfarine voor AF-ablatie in de RE-CIRCUIT studie

ACC 2017 In AF-patiënten die ablatie ondergingen was periprocedurele antistolling met ononderbroken dabigatran (150 mg tweemaal daags) geassocieerd met minder bloedingscomplicaties wanneer vergeleken met warfarine.

Nieuws • 19-3-2017

Real-world data bevestigen CV voordeel van SGLT2-remmers in diabetespatiënten

ACC 2017 In een grote real-world studie waren SGLT2-remmers vs. andere glucoseverlagende middelen geassocieerd met significante vermindering van hospitalisatie voor HF en sterfte in diabetespatiënten.

Nieuws • 18-3-2017

Veiligheid van NOAC in plaats van aspirine in ACS-patiënten

ACC 2017 Een veiligheidsstudie naar rivaroxaban vs. aspirine in aanvulling op P2Y12 therapie in ACS-patiënten, laat zien dat dit duale antitrombotische regime een vergelijkbaar risico gaf op klinisch significante bloedingen.


Nieuwe middelen/technologie/werkwijze

Nieuws • 21-3-2017

Sacubitril/valsartan reduceert HbA1c gehalte

ACC 2017 Naast de cardiovasculaire voordelen van sacubitril/valsartan reduceert het, ten opzichte van enalapril, het HbA1c gehalte.

Nieuws • 19-3-2017

e-Counseling applicatie verbeterde de effectiviteit van standaardzorg voor hypertensie

ACC 2017 De REACH studie toonde dat na 12 maanden gebruik van een web-based e-counseling programma, hypertensieven een 10 mmHg lagere SBP hadden en verbetering van andere risicofactoren.

Nieuws • 18-3-2017

HDL-c mimeticum induceert geen atheromaregressie in post-ACS patiënten

ACC 2017 In post-ACS patiënten met ten minste één stenose van PAV >30% in de proximale 10 mm van het doelwitvat, leidde CER-001 niet tot significante plaqueregressie in de CARAT studie.

Nieuws • 19-3-2017

Hoge-sensitiviteit troponine T voorspelt 30-daagse mortaliteit na niet-cardiale chirurgie

ACC 2017 In niet-cardiale chirurgische patiënten was een piek postoperatieve hsTnT meting ≥20 ng/L en een absolute verandering van ≥5 ng/L significant geassocieerd met 30-daagse mortaliteit.

Nieuws • 18-3-2017

Revascularisatie van niet-infarctgerelateerde laesies tijdens primaire PCI in STEMI-patiënten

ACC 2017 In STEMI-patiënten met meervatslijden, verminderde fractionele flow reserve-geleide complete revascularisatie van niet-infarctgerelateerde laesies tijdens primaire PCI, het risico op MACCE.

3 minuten educatie • 19-3-2017, ACC, Washington, Dr. Pieter Smits, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Voordelen FFR-geleide complete revascularisatiestrategie na MI: COMPARE-ACUTE

ACC 2017 Dr. Pieter Smits presenteerde de COMPARE-ACUTE studie. In meervats STEMI-patiënten bleek FFR-geleide complete revascularisatie in de acute fase na 1 jaar een significante reductie van MACCE te geven ten opzichte van alleen behandeling van het infarctvat.

3 minuten educatie • 27-3-2017, ACC, Washington, Dr. Nicolas van Mieghem, Rotterdam

Percutane aortaklepvervanging ook voor patiënten met matig operatierisico

ACC 2017  Dr. Nicolas van Mieghem zag de SURTAVI op de ACC. In dit onderzoek werden meer dan 1700 patiënten met een matig operatierisico gerandomiseerd naar chirurgische dan wel percutane aortaklepvervanging. In een tussentijdse analyse werd op harde eindpunten geen groot verschil tussen beide groepen gezien, wat mogelijk de richtlijnen kan gaan veranderen.

3 minuten educatie • 22-3-2017, ACC, Washington, Prof. Stephen Nicholls (Adelaide, Australië)

Geen gunstig effect van infusies met HDL mimeticum in IVUS-studie

ACC 2017 Prof. Stephen Nicholls (Adelaide, Australië) vertelt dat geen voordeel van tien wekelijkse IV infusies met CER-001, een nieuw HDL mimeticum, werd gezien in ACS patiënten in aanvulling op standaardtherapie, in de CARAT studie.3 minuten educatie • 19-3-2017, ACC, Washington, Prof.dr. Freek Verheugt

COMPASS op ESC wordt interessanter dan de GEMINI-ACS op de ACC

ACC 2017  Prof. dr. Freek Verheugt zag de GEMINI-ACS waarin de veiligheid van een NOAC, als alternatief voor aspirine, werd getest bij ACS-patiënten na dotteren. Hij vertelt waarom de resultaten van de vergelijkbare COMPASS op het ESC-congres in Barcelona later dit jaar waarschijnlijk interessanter zullen zijn.

Nieuws • 22-3-2017

Paroxysmaal AF geassocieerd met slechtere klinische uitkomst dan persistent AF

ACC 2017 Paroxysmaal AF was gerelateerd aan een hoger risico op HF hospitalisatie en beroerte, terwijl nieuw AF geassocieerd was met een hoger risico op HF hospitalisatie, sterfte en beroerte.

3 minuten educatie • 27-3-2017, ACC, Washington, Prof. dr. Freek Verheugt

Wereldwijd 1 op 5 AF-patiënten behandeld met aspirine

ACC 2017  Prof. dr. Freek Verheugt presenteerde op de ACC de resultaten van de GARFIELD, een wereldwijd register van patiënten met atriumfibrilleren. Het blijkt dat 20% van deze patiënten, anders dan de richtlijnen voorschrijven, wordt behandeld met alleen aspirine.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: