Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Angiotensinereceptor-neprilysine remmer reduceert HbA1c gehalte

Nieuws - 21 mrt. 2017

New analysis shows Novartis Entresto improves glycemic control in reduced ejection fraction heart failure patients with diabetes

Gepresenteerd tijdens ACC.17 door Jelena Seferovic
 

Achtergrond

Veel patiënten met hartfalen (HF) hebben ook diabetes. De prevalentie van diabetes onder patiënten met HF is ongeveer 35-40%. Diabetes is een belangrijke risicofactor bij HF en is sterk gekoppeld aan de progressie van de ziekte.
Sacubitril/valsartan is een angiotensinereceptor-neprilysine remmer (ARNI) en wordt geïndiceerd om het risico op cardiovasculaire sterfte en hospitalisatie wegens HF bij chronische HF met verminderde ejectiefractie (HFrEF), te verlagen. In de PARADIGM-HF studie is aangetoond dat het morbiditeit en mortaliteit verlaagt, ten opzichte van de ACE-remmer enalapril. Tijdens deze studie was het opmerkelijk dat het aantal patiënten met nieuw gediagnosticeerd diabetes erg klein was.
 
Daarom werden de effecten van sacubitril/valsartan op HbA1c in een post-hoc analyse van de PARADIGM-HF studie bestudeerd. Deze includeerde 3.778 HFrEF-patiënten met diabetes of met baseline HbA1c ≥6.5%. Niveaus werden na 1, 2 en 3 jaar gemeten en vergeleken met deze van enalapril-behandelde patiënten. Daarnaast werd gekeken naar de start van insulinetherapie of orale antihyperglycemische therapie tijdens de studie.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 1 jaar sacubitril/valsartan waren HbA1c gehaltes met 0.26% verlaagd, vergeleken met 0.16% na 1 jaar enalapril (P=0.0023).
  • Er was in het gehele studiecohort van patiënten met diabetes geen significante relatie waargenomen tussen verandering in HbA1c gehalte en het samengestelde primaire eindpunt van cardiovasculaire sterfte of eerste ziekenhuisopname voor HF (HR 0.99, 95% CI 0.91-1.06, P=0.70).
  • Na 3 jaar waren ten opzichte van enalapril, HbA1c gehaltes over het algeheel met 0.14% verlaagd wanneer op sacubitril/valsartan (95% CI 0.06-0.23, P=0.0055).
  • Insulinetherapie werd tijdens de studie bij 29% minder patiënten gestart wanneer sacubitril/valsartan werd gegeven dan met enalapril (HR 0.71, 95% CI 0.56-0.90, P=0.0052).
  • Ook startten er minder patiënten van de sacubitril/valsartangroep met orale antihyperglycemische therapie (HR 0.77, 95% CI 0.58-1.02, P=0.073), maar dit verschil was niet statistisch significant.

Conclusie

Behandeling van HFrEF diabetespatiënten met sacubitril/valsartan resulteerde in een grotere afname van HbA1c dan wanneer behandeld werd met enalapril. Bovendien startten minder patiënten op sacubitril/valsartan met insulinetherapie dan wanneer op enalapril. Deze data suggereren dat sacubitril/valsartan naast voordeel op HF, ook bijdraagt aan de glycemische regulatie bij HF-patiënten met diabetes. Dit voordelige metabolische effect is waarschijnlijk secondair aan de inhibitie van neprilysine en opvolgende modulatie van de circulerende substraten en zou verder onderzocht moeten worden.
 

Deze studie werd gelijktijdig gepubliceerd in The lancet Diabetes & Endocrinology
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ACC-congres verstrekte informatie –
Het ACC journaal 2017 wordt mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis. 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: