Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cardiologen maken te weinig gebruik van risicoscores

Nieuws - 23 mrt. 2017

Het gebruik van risicoscores onder cardiologen is relatief laag en varieert sterk tussen ziekenhuizen. Dit blijkt uit onderzoek van promovendus Josien Engel naar het naleven van de richtlijnen in de behandeling van patiënten met een hartinfarct of instabiele angina pectoris. Zij promoveert op 27 maart bij het VUmc.
 

Engel deed onderzoek naar het gebruik van risicoscores binnen de cardiologie. Zij vond verschillende factoren die een rol kunnen spelen bij het niet optimaal gebruiken van risicoscores door cardiologen. Mogelijke factoren zijn onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing van het effect van de risicoscore op patiënten, weinig motivatie van de cardiologen voor het gebruik van de risicoscore en de complexiteit van de score in combinatie met de afwezigheid van benodigde hulpmiddelen (zoals ICT en management ondersteuning). "Sommige risicoscores kunnen bijvoorbeeld niet door de arts uit het hoofd worden berekend. Er bestaan wel apps die risicoscores kunnen berekenen, maar dan moet de score alsnog handmatig genoteerd worden in het medisch dossier van de patiënt. Zorgverleners ervaren dit als een grote administratieve last", licht Engel toe.
 

Daarnaast keek Engel welke klinische factoren cardiologen gebruiken om te besluiten of een bepaald onderzoek wordt uitgevoerd. Uit haar onderzoek blijkt dat deze beslissing vooral gebaseerd is op enkele belangrijke klinische factoren, terwijl in de richtlijnen wordt geadviseerd om meerdere factoren te gebruiken. Engel adviseert om cardiologen te motiveren om risicoscores te gebruiken, bijvoorbeeld door de inzet van klinisch leiders. Zij brengen het belang van risicoscores voor patiënten onder de aandacht. "Daarnaast is het aan te bevelen dat toekomstig onderzoek zich richt op de gevolgen van het gebruik van risicoscores voor patiënten", aldus Engel.
 

Promovendus: J. Engel
Titel proefschrift: Risk scores: a guide in clinical practice? Application of risk scores in the management of Non- ST- Elevation Acute Coronary Syndromes
Promotor: prof.dr. C. Wagner
Copromotoren: dr. M.C. de Bruijne, dr. I. van der Wulp

Bron:

Persbericht VUmc 23 maart 2017

Deel deze pagina met collega's en vrienden: