Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudende bloeddrukdaling op lange termijn met baroreflexactivatietherapie

Literatuur - de Leeuw PW et al., Hypertension 2017

Sustained Reduction of Blood Pressure With Baroreceptor Activation Therapy, Results of the 6-Year Open Follow-Up

 
de Leeuw PW, Bisognano JD, Bakris GL, et al.
Hypertension. 2017;69: published online ahead of print
 

Achtergrond

Baroreflexactivatietherapie (BAT), door elektrische stimulatie van de sinus caroticus, leidt tot significante en aanhoudende dalingen van de bloeddruk (BP) in patiënten met resistente hypertensie [1-4]. Deze therapeutische methode is echter niet geïntroduceerd in de klinische praktijk, aangezien het invasief is en er onzekerheid bestaat over of de effectiviteit aanhoudt op de lange termijn.
In deze analyse worden de follow-up resultaten beschreven van de drie studies die BAT evalueerden. De studies waren de US Rheos Feasibility Trial, de DEBuT-HT Trial, en de Rheos Pivotal Trial. Data van 383 patiënten waren beschikbaar voor analyse, van wie 143 5-jaar follow-up completeerden, en 48 6 jaar (mediane follow-up: 5 jaar). In alle drie de studies werd het eerste-generatie Rheos systeem gebruikt, bestaande uit een implanteerbare pulsgenerator en leads werden onderhuids getunneld en bevestigd aan elke sinus caroticus. Patiënten werden regelmatig gezien en stimulatieparameters werden individueel aangepast om behandeling te optimaliseren. Patiënten werden ofwel aan één kant gestimuleerd (links of rechts), of tweezijdig, afhankelijk van wat de grootste respons opleverde.
 

Belangrijkste resultaten

 • Patiënten die therapie in het eerste jaar stopten, hadden een significant hogere BP bij baseline ten opzichte van degenen die langer doorgingen (SBP: 190±24 mmHg vs. 178±23 mm g; DBP: 110±13 mmHg vs. 103±16 mmHg; beide P<0.01).
 • In de periode van 6 jaar, daalde SBP van 179±24 mmHg naar 144±28 mmHg (P<0.0001), en DBP daalde van 103±16 mmHg naar 85±18 mmHg (P<0.0001).
 • Hartslag was gedaald van 74±15 slagen/min naar 71±13 slagen/min (P<0.02).
 • Polsdruk daalde van 76±19 naar 59±17 mmHg (P<0.0001).
 • Het grootste effect op BP was evident in de vroege fase na implantatie van het device.
 • BP daling correleerde niet met leeftijd, BMI, of het aantal medicaties voor BAT. Ras, rookstatus, de aanwezigheid of afwezigheid van DM, CAD, of een eerdere stroke, of gebruik van een MRA of ander type antihypertensivum had geen effect op de respons op BAT.
 • De grootste BP dalingen werden gezien in patiënten met congestief HF, die significant hogere drukken hadden voor behandeling. In HFpEF patiënten was BP daling 46/24 mmHg, ten opzichte van het algemene gemiddelde van 32/16 mmHg (P<0.05).
 • Patiënten met geïsoleerde systolische hypertensie (ISH) lieten minder duidelijke dalingen in SBP (−23±7 mmHg), DBP (−8±2 mmHg), en HR (0±1 beats/min) zien, ten opzichte van degenen zonder ISH.
 • Bij 42% van de patiënten was de BP (SBP <140 mmHg en DBP <90 mmHg) genormaliseerd aan het eind van het eerste jaar follow-up.
 • Het aandeel patiënten op target varieerde tussen 49% en 54% gedurende follow-up.
 • Er waren 26 non-responders (SBP daling <10 mmHg).  
 • In 27% van de patiënten nam het aantal medicaties af van een mediaan van 6 tot een mediaan van 3, in 34% van de patiënten (34%) bleef medicatiegebruik stabiel op een mediaan van 5, en in 39% van de patiënten steeg het van een mediaan van 5 naar een mediaan van 7.
 • Met uitzondering van een stroke, losten complicaties op zonder residuele effecten.

Conclusie

In therapieresistente hypertensiepatiënten verlaagt baroreflexactivatietherapie de bloeddruk op lange termijn, met name in diegenen met HF en behouden ejectiefractie. Deze data suggereren dat BAT een aanvullende therapeutische optie kan worden voor resistente hypertensie in de klinische praktijk.
 
Vind dit artikel online op Hypertensie
 

Referenties

1. Schmidli J, Savolainen H, Eckstein F, et al. Acute device-based blood pressure reduction: electrical activation of the carotid baroreflex in patients undergoing elective carotid surgery. Vascular. 2007;15:63–69.
2. Illig KA, Levy M, Sanchez L, et al. An implantable carotid sinus stimulator for drug resistant hypertension: surgical technique and short-term outcome from the multicenter phase II Rheos feasibility trial. J Vasc Surg. 2006;44:1213–1218.
3. Scheffers IJ, Kroon AA, Schmidli J, et al. Novel baroreflex activation therapy in resistant hypertension: results of a European multi-center feasibility study. J Am Coll Cardiol. 2010;56:1254–1258.
4. Bisognano JD, Bakris G, Nadim MK, et al. Baroreflex activation therapy lowers blood pressure in patients with resistant hypertension: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled Rheos Pivotal trial. J Am Coll Cardiol. 2011;58:765–773. doi: 10.1016/j.jacc.2011.06.008.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: