Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Triglyceride plus HDL-c niveau identificeert subpopulaties met verhoogd risico op CHD of stroke

Literatuur - Lee JS, et al, Diabetes Care 2017

Triglyceride and HDL-C Dyslipidemia and Risks of Coronary Heart Disease and Ischemic Stroke by Glycemic Dysregulation Status: The Strong Heart Study

 
Lee JS, Chang P-Y, Zhang Y, et al.
Diabetes Care 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Hoge triglyceriden (TG’s) en lage HDL-c niveaus, risicofactoren voor coronaire hartziekte (CHD) en ischemische stroke, komen nog vaak voor in statine-behandelde patiënten [1-3]. Het is belangrijk om te weten of het risico op incidentele CHD of ischemische stroke anders is in verschillende populaties [4,5].
 
In deze studie werd bepaald of de associatie van hoge TG’s en lage HDL-c niveaus met verhoogd risico op CHD en ischemische stroke, afhankelijke was van diabetes mellitus (DM) status, geslacht en LDL-c niveaus. Dit werd bekeken bij indianen, een populatie waarbij de prevalentie van obesitas en diabetes hoog is (Strong Heart Study [SHS]).
 

Belangrijkste resultaten

 • Van de 3.216 personen had 37% normale TG en HDL-c niveaus, had 30% normale TG en lage HDL-c niveaus, had 24% hoge TG en lage HDL-c niveaus en had 9% hoge TG en normale HDL-c niveaus.
 • Gedurende een mediane follow-up van 17.7 jaar (IQR 15.2-18.6 jaar) ervoeren 789 deelnemers incidentele CHD (202 waren fataal) en 158 incidentele ischemische stroke (11 waren fataal).
 • Vrouwen zonder DM hadden de laagste incidentie CHD en stroke (respectievelijk 7.6 en 1.9 per 1000 persoonsjaren). Mannen met DM hadden de hoogste incidentie CHD (39.1 per 1000 persoonsjaren). Mannen en vrouwen met DM hadden een vergelijkbare frequentie van stroke.
 • Hoge TG niveaus waren geassocieerd met een 19% grotere hazard voor CHD (95% CI 1.00-1.42) en lage HDL-c niveaus waren geassocieerd met een 17% hogere hazard voor CHD (95% CI 0.99-1.35), ten opzichte van degenen met normale TG en HDL-c niveaus.
 • Vergeleken met normale TG niveaus waren hoge TG niveaus geassocieerd met een gecorrigeerde HR van 1.28 voor stroke. Ten opzichte van normale HDL-c niveaus, waren lage HDL-c niveaus geassocieerd met een gecorrigeerde HR van 1.35 voor stroke.
 • Hoge TG en lage HDL-C niveaus waren geassocieerd met een 32% grotere gecorrigeerde hazard voor CHD (95% CI 1.06-1.64) en een gecorrigeerde HR van 1.46 voor ischemische stroke (95% CI 0.92-2.33), ten opzichte van normale TG en HDL-c niveaus.
 • In diabetespatiënten waren TG niveaus geassocieerd met een verhoogd CHD risico (HR 1.47, 95% CI 1.08-2.00) en verhoogde HDL-c niveaus waren geassocieerd met verlaagd stroke risico (HR 0.72, 95% CI 0.53-0.97). De relaties van TG-HDL status met CHD of stroke risico waren afhankelijk van de diabetesstatus (P interactie = respectievelijk 0.003 en 0.06).
 • Hoge TG en lage HDL-c niveaus waren geassocieerd met een 1.54-voudig grotere hazard voor incidentele CHD (95% CI 1.15-2.06) en een 2.13-voudig hogere hazard voor incidentele stroke (95% CI 1.06-4.29) in diabetespatiënten. Deze relatie werd niet gezien bij niet-diabetespatiënten.
 • In deelnemers met LDL-c niveaus ≥130 mg/dL waren hoge TG en lage HDL-c niveaus geassocieerd met een gecorrigeerd HR van 1.42 (95% CI 1.02-1.97) en normale TG en laag HDL-c waren geassocieerd met een HR van 1.47 (95% CI 1.07-2.05). Er werden geen associaties gezien bij diegenen met een LDL lager dan 130 mg/dL. P interactie voor TG-HDL status en CHD risico versus LDL-c niveau was 0.064.
 • LDL-c niveau bleek de relatie tussen TG-HDL status en ischemische stroke niet te veranderen (P interactie = 0.435).
 • Ook geslacht veranderde deze relatie niet (P interactie = 0.887), noch deze met CHD (P interactie 0.827).
 

Conclusie

In een prospectief studiecohort waren hoge nuchtere TG niveaus in combinatie met lage HDL-c niveaus, onafhankelijk van andere CVD risicofactoren, geassocieerd met verhoogd risico op incidentele CHD en ischemische stroke, met name bij patiënten met diabetes of met een LDL-c niveau boven de 130 mg/dL. Deze resultaten dragen mogelijk bij aan het verbeteren van lipidenverlagende therapieën.
 
Vind deze publicatie online op Diabetes Care
 

Referenties

1. Di Angelantonio E, Sarwar N, Perry P, et al.; Emerging Risk Factors Collaboration. Major lipids, apolipoproteins, and risk of vascular disease. JAMA 2009;302:1993–2000
2. Tanne D, Koren-Morag N, Graff E, et al. Blood lipids and first-ever ischemic stroke/transient ischemic attack in the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) Registry: high triglycerides constitute an independent risk factor. Circulation 2001;104:2892–2897
3. O’Donnell MJ, Xavier D, Liu L, et al.; INTERSTROKE investigators. Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the INTERSTROKE study): a case control study. Lancet 2010;376:112–123
4. Jeppesen J, Hein HO, Suadicani P, et al. Low triglycerides-high high-density lipoprotein cholesterol and risk of ischemic heart disease. Arch Intern Med 2001;161:361–366
5. Abdel-Maksoud MF, Eckel RH, Hamman RF, et al. Risk of coronary heart disease is associated with triglycerides and high-density lipoprotein cholesterol in women and non high-density lipoprotein cholesterol in men. J Clin Lipidol 2012;6:374–381
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: