Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Oproep tijdens de EPCCS CV Summit in Dublin tot actieve deelname van Europese huisartsen

Nieuws - 3 apr. 2017


  Dublin, 30 Maart 2017  -  Annual EPCCS CV Summit for Primary Care
  European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS)
 
Tijdens een sessie voorafgaand aan de Annual EPCCS CV Summit werd een levendige discussie gehouden onder hoofdzakelijk huisartsen uit 19 landen, te weten Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Duitsland, Italië, Griekenland, Ierland, Kazachstan, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Spanje, Nederland, Turkije, Ukraïne en het Verenigd Koninkrijk.
 
De discussie had als doel om te verkennen hoe het Europese netwerk van huisartsen met een speciale interesse in cardiovasculaire geneeskunde kan worden versterkt, en hoe de EPCCS aan dit proces kan bijdragen. Het werd duidelijk dat in veel landen de focus van de cardiovasculaire geneeskunde heeft gelegen op behandeling, meer dan op preventie. De ziektelast zal in de toekomst echter toenemen. In veel landen is nu een verschuiving gaande van dat cardiovasculaire zorg met name in het ziekenhuis plaatsvindt, naar een grotere nadruk op zorg in de gemeenschap. Dat betekent dat er een grote en groeiende vraag is over hoe deze zorg geboden kan worden in de gemeenschap. Dit roept de vraag op hoe dit het best georganiseerd kan worden. EPCCS kan hier een rol in spelen.
 
EPCCS wil in contact komen met vertegenwoordigers van zoveel mogelijk landen. Bovendien kan het nuttig zijn contacten te onderhouden met huisartsenverenigingen, aangezien geschat wordt dat ten minste 30% van de ziekten die huisartsen tegenkomen in de praktijk cardiovasculaire aandoeningen betreffen.
 
EPCCS zal contact opnemen met degenen die zich registreerden voor deze Annual EPCCS CV Summit for Primary Care, in de hoop ten minste één persoon per land in het netwerk op te nemen. Banden met nationale verenigingen kunnen worden aangehaald.
 
De EPCCS website zal informatie kunnen plaatsen die uitgewisseld kan worden tussen landen, of ruimte bieden aan landspecifieke materialen. Momenteel vindt menig initiatief plaats in diverse landen, maar individuele landen zijn niet op de hoogte van activiteiten in naburige landen. Door ervaringen te delen op de EPCCS website kunnen huisartsen in verschillende landen van elkaar leren.
 
Degenen die interesse hebben om het European netwerk van GPs met een specifieke interesse in CV geneeskunde te versterken, kunnen hun bereidheid tot deelname kenbaar maken door een e-mail te sturen naar het secretariaat van EPCCS
 
In de toekomst zal een Council Meeting worden georganiseerd met de nationale vertegenwoordigers om verder te bespreken hoe de banden en samenwerking tussen Europese huisartsen kunnen worden versterkt.
 
Bezoek de EPCCS website.
     
     

Deel deze pagina met collega's en vrienden: