Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

‘The lower the better’ voor LDL-c kan worden uitgebreid naar ‘the lower is better for longer’

10' educatie - 20 mrt. 2017 - ACC 2017, Washington - Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem

Video navigation menu

  • Geldt ‘the lower the better’ nog na FOURIER? 00:21
  • Waren de resultaten zoals verwacht? 01:53
  • Hoe hoger het risico, hoe groter de winst? 03:30
  • Gooide de SPIRE studie nog roet in het eten? 05:02
  • ‘The lower the better’ blijft gelden, ook na SPIRE 06:26

Dr. Fabrice Martens en dr. Anho Liem geven in een tweegesprek een inschatting van de implicaties van de resultaten van FOURIER en SPIRE voor de dagelijkse praktijk.

Deze video is tijdens de ACC Scientific Sessions 2017 in Washington, DC opgenomen met het doel verschillende perspectieven en meningen te bieden van experts in het veld, als ondersteuning bij de interpretatie en vertaling van de nieuwe studiebevindingen naar de klinische praktijk.

Het ACC journaal 2017 werd mogelijk gemaakt door Amgen en Novartis.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: