Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HF centers of Excellence: gedachten vanuit de ESC

Nieuws - 4 apr. 2017

Petra van Pol - cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, Leiderdorp

Petra van Pol besprak de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de internationale HFA meeting. Hier werd verteld dat de HFA educatie, publicaties en onderzoek biedt. Onder educatie vallen onder andere de ESC richtlijnen voor hartfalen, het hartfalenspecialist curriculum, maar nu ook het hartfalen curriculum voor verpleegkundigen, congressen en symposia. De ambitie van de ESC is om meer aan te sluiten bij de ‘International Consortium for Health Outcomes Measurement’ (ICHOM). Zij willen daarom ‘Heart Failure Centers of Excellence’ oprichten en Petra van Pol legde namens de Werkgroep Hartfalen tijdens deze voorjaarsmeeting het publiek de vraag voor of dit in Nederland ook opgezet zou moeten worden. Het gaat hierbij om Centers of  Excellence met drie verschillende accreditatielevels: advanced, specialist en community. Deze centra zouden iedere 5 jaar accreditatie moeten ondergaan. 
Het publiek was het met elkaar eens dat wij als Nederland niet aan deze exercitie mee moeten doen. Dit is ook het geluid wat de Werkgroep Hartfalen tijdens de internationale ESC meeting heeft afgegeven. Reacties uit het publiek waren onder andere dat een dergelijk systeem, in tegenstelling tot in andere landen, eigenlijk al min of meer bestaat in Nederland en dat het voor ons op deze manier duidelijk genoeg is, dat wij al veel geregeld hebben en veel eisen in de wet vast hebben gelegd, en dat de patiënt het meeste zou hebben aan meer hartfalenspecialisten in Nederland. Op de vraag of een dergelijk systeem een pré zou kunnen zijn voor het aantrekken van artsen uit het buitenland, reageerde niemand positief. Als iemand uit het buitenland geïnteresseerd is om specifiek in Nederland te werken, dan vindt die zijn weg wel, was het antwoord.
Tot slot werd gediscussieerd over het belang van ‘hartfalen awareness’ dagen, die in veel omringende landen worden georganiseerd. Maar tot frustratie van veel hartfalenartsen, wordt dit niet in ons land gedaan. Het idee van een hartfalencampagne is wederom bij de hartstichting neergelegd, maar zonder resultaat. De hartstichting geeft aan dat ze het ziektebeeld moeilijk te verkopen vinden, omdat je er prima mee kunt leven. Van Pol gaf aan dat eventuele gegadigden die dit verder op willen pakken, meer dan welkom zijn. 

Download het volledige verslag

  Meeting report • 4-1-2017 • Meeting report

Hartfalen voorjaarsbijeenkomst 2017

Hartfalen voorjaarsbijeenkomst 2017  Lees het verslag, bekijk filmpjes over en de slides van presentaties gehouden op de voorjaarsbijeenkomst van de werkgroep hartfalen ' HARTFALEN: CO-MORBIDITEITEN EN EXPERTISE ', gehouden op 9 maart in Amersfoort.

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: