Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fysieke activiteit weegt mogelijk zwaarder dan overgewicht/obesitas op CVD risico

Literatuur - Koolhaas CM, et al, Eur J Prev Cardiol 2017

Impact of physical activity on the association of overweight and obesity with cardiovascular disease: The Rotterdam Study

 
Koolhaas CM, Dhana K, Schoufour JD, et al.
Eur J Prev Cardiol 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Overgewicht en obesitas zijn geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculair ziekte (CVD), in tegenstelling tot veel fysieke activiteit, wat in verband staat met een verlaagd CVD risico [1-6]. Het is echter niet duidelijk in welke mate fysieke activiteit deze balans kan beïnvloeden.
 
In deze studie werd, op basis van de grote populatie-gebaseerde Rotterdam studie, de rol van fysieke activiteit in de associatie tussen BMI en CVD risico geëvalueerd in personen van middelbare leeftijd en ouderen. In deze studie zaten 5344 deelnemers die 15 jaar werden gevolgd. De intensiteit van fysieke activiteit werd gekwantificeerd met behulp van ‘metabool equivalent van taken’ (metabolic equivalent of task, MET) scores voor alle activiteiten. In alle analyses met zowel BMI, fysieke activiteit als CVD risico werd normaal gewicht met veel fysieke activiteit als referentie gebruikt.
 

Belangrijkste resultaten

  • Op basis van de hoeveelheid fysieke activiteit werden er 2 groepen gecreëerd: de groep met veel fysieke activiteit bewoog 111.3 MET∙uren∙week-1 (IQR 93.7–139.6) en de groep met minder fysieke activiteit bewoog 54.6 MET∙uren∙week-1 (IQR 39.0–67.5).
  • De deelnemers met minder fysieke activiteit waren vaker man, ouder en momenteel rokers dan degenen die veel fysieke activiteit uitoefenden.
  • Vergeleken met deelnemers op normaal gewicht hadden deelnemers met overgewicht (HR 1.13, 95% CI 0.97-1.57) of obesitas (HR 1.20, 95% CI 0.99-1.46) geen significant verhoogd risico op CVD. P voor trend tussen alle BMI categorieën was 0.05.
  • Deelnemers met weinig fysieke activiteit hadden, ongeacht gewicht, een hoger CVD risico dan deelnemers met veel fysieke activiteit (HR 1.22, 95% CI 1.06-1.41).
  • Vergeleken met deelnemers op normaal gewicht en veel fysieke activiteit, was het CVD risico niet significant anders dan deelnemers met veel fysieke activiteit en overgewicht (HR 1.03, 95% CI 0.82-1.29) of obesitas (HR 1.12, 95% CI 0.83-1.52).
  • Vergeleken met deelnemers op normaal gewicht en weinig fysieke activiteit, was het CVD risico hoger in deelnemers met veel fysieke activiteit en overgewicht (HR 1.33, 95% CI 1.07-1.66) of obesitas (HR 1.35, 95% CI 1.04-1.75).
 

Conclusie

In deze studie met lange follow-up hadden alleen deelnemers met overgewicht of obesitas en weinig fysieke activiteit, en niet degenen met veel fysieke activiteit, een verhoogd risico op CVD, wanneer vergeleken met deelnemers op normaal gewicht. Deze bevindingen suggereren dat regelmatig fysieke activiteit het CVD risico verlaagt in deze personen en dat extra voordeel verkregen kan worden met het onderhouden van een gezond gewicht.
 
Vind deze publicatie online op Eur J Prev Cardiol
 

Referenties

1. Lavie CJ, Milani RV and Ventura HO. Obesity and cardiovascular disease: Risk factor, paradox, and impact of weight loss. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 1925–1932.
2. Calle EE, Thun MJ, Petrelli JM, et al. Body-mass index and mortality in a prospective cohort of U.S. adults. N Engl J Med 1999; 341: 1097–1105.
3. Klein S, Allison DB, Heymsfield SB, et al. Waist circumference and cardiometabolic risk: A consensus statement from Shaping America’s Health: Association for Weight Management and Obesity Prevention; NAASO, The Obesity Society; the American Society for Nutrition; and the American Diabetes Association. Am J Clin Nutr 2007; 85: 1197–1202.
4. Williams PT. Dose-response relationship of physical activity to premature and total all-cause and cardiovascular disease mortality in walkers. PLoS One 2013; 8:e78777.
5. Manson JE, Greenland P, LaCroix AZ, et al. Walking compared with vigorous exercise for the prevention of cardiovascular events in women. N Engl J Med 2002;347: 716–725.
6. Armstrong ME, Green J, Reeves GK, et al. Frequent physical activity may not reduce vascular disease risk as much as moderate activity: Large prospective study of women in the United Kingdom. Circulation 2015; 131:721–729.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: