Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Beperkte identificatie zeer hoog-risico patiënten met ACC/AHA criteria

Literatuur - van den Berg MJ, et al, Eur Heart J, 2017

Identification of vascular patients at very high risk for recurrent cardiovascular events: validation of the current ACC/AHA very high risk criteria

 
van den Berg MJ, Bhatt DL, Kappelle LJ, et al.
Eur Heart J. 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

De ESC, ACC/AHA en WHO richtlijnen voor de preventie van cardiovasculaire ziekte (CVD), gebruiken verschillende klinische criteria voor het identificeren van patiënten met een zeer hoog risico (very high risk, VHR) op terugkerende cardiovasculaire (CV) events. Volgens de ESC en WHO richtlijnen worden namelijk alle patiënten met een voorgeschiedenis van CVD beschouwd als zeer hoog-risico patiënten, maar de ACC/AHA richtlijnen classificeren patiënten pas als zeer hoog risico als ze naast CVD ook diabetes of dyslipidemie hebben, roken of progressie van coronaire arterieziekte (CAD) vertonen [1-3].
 
In deze analyse van de SMART studie en het REACH register werden de prevalentie en het daadwerkelijke risico op terugkerende CV events bepaald volgens de ACC/AHA VHR criteria. Daarnaast werd de prestatie van deze criteria vergeleken met die van andere enkelvoudige zeer hoog-risico factoren (laag eGFR, polyvasculaire ziekte, abdominale aortische aneurysma, perifere arterieziekte, progressie van CAD, roken, hoge leeftijd en diabetes) in hedendaagse cohorten met patiënten die klinische met arteriële ziekte presenteerden.
 

Belangrijkste resultaten

  • In het SMART cohort was de incidentie terugkerende MACE gemiddeld 2.4/100 persoonsjaren (PY) (95% CI 2.3-2.5/100 PY) en 57% van de populatie voldeed aan de ACC/AHA VHR criteria (incidentie 2.7/100 PY, 95% CI 2.5-2.9/100 PY).
  • In het REACH register was de incidentie terugkerende MACE 5.1/100 PY (95% CI 5.0-5.3/100 PY) en 64% van de populatie voldeed aan de ACC/AHA VHR criteria.
  • Patiënten die niet aan de ACC/AHA VHR criteria voldeden hadden een MACE incidentie van 2.0/100 PY in het SMART cohort en 3.9/100 PY in het REACH register.
  • In beide cohorten was een statistisch significant verschil in frequentie van incidentie tussen personen die wel en niet aan de ACC/AHA VHR criteria voldeden.
  • De hoogste incidentie terugkerende MACE werd gevonden bij patiënten met een eGFR <45/mL/min/1.732 (incidentie SMART 6.9/100 PY, 95% CI 5.8-8.1/100 PY en in REACH 9.4/100 PY, 95% CI 8.8-10.1/100 PY), alsmede bij patiënten met polyvasculaire ziekte (incidentie 5.0 in SMART en 7.7/100 PY in REACH).
  • De ACC/AHA VHR criteria konden patiënten met recidief CV event tijdens follow-up slecht tot matig onderscheiden. C-statistieken waren 0.54 (95% CI 0.52-0.55) in het SMART cohort en 0.53 (95% CI 0.52-0.53) in het REACH register.
  • De enkelvoudige risicofactoren polyvasculaire ziekte en leeftijd >70 jaar leverden een verbetering op van classificatie van patiënten met zeer hoog risico op een terugkerend event tijdens follow-up, ten opzichte van de huidige ACC/AHA VHR criteria.
  • Het deel van de patiënten met een voorspelde 10-jaars risico van ≥30% was veel hoger bij patiënten met een leeftijd ≥70 jaar (68% in SMART en 58% in REACH), wanneer vergeleken met de gehele studiepopulaties (25% in SMART en 30% in REACH).
  • Bij patiënten met een zeer hoog risico volgens de ACC/AHA VHR criteria had 29% van het SMART cohort en 33% van het REACH register een 10-jaars risico ≥30%, terwijl dit voor patiënten die niet voldeden aan de criteria, 19% in beide cohorten was.

Conclusie

In het SMART cohort en het REACH register hadden enkelvoudige zeer hoog-risico factoren of simpele criteria zoals de ACC/AHA VHR criteria, een beperkt onderscheidend vermogen om patiënten te identificeren met een zeer hoog risico op terugkerende MACE. Deze resultaten suggereren dat het noodzakelijk is om de identificatie van zeer hoog-risico patiënten voor secundaire CVD preventie te verbeteren.
 
Vind deze publicatie online op Eur Heart J
 

Referenties

1. Piepoli MA, Hoes AW, Agewall S, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: the Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts): developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol 2016;23:NP1–NP96.
2. Goff DC, Jr., Lloyd-Jones DM, Bennett G, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Jama 2014;63:2935–2959.
3. World Health Organization, Prevention of cardiovascular disease: guidelines for assessment and management of total cardiovascular risk. 2007. http://apps.-who.int/iris/bitstream/10665/43685/1/9789241547178_eng.pdf (1st July 2016).
 
 
 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: