Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Behandeling cardiovasculair risico bij patiënten met T2DM & HVZ

Nieuws - 26 apr. 2017

Dr. Manuel Castro Cabezas - Internist-vasculair geneeskundige - Franciscus Gasthuis, Rotterdam

 
Dr. Manuel Castro Cabezas gaf een overzicht van afgeronde klinische studies die de cardiovasculaire (CV) mortaliteit bij diabetespatiënten bestudeerden en vervolgens werden de resultaten van deze studies vergeleken met deze van de EMPA-REG OUTCOME studie; de studie waarin de SGLT2 remmer empagliflozine werd getest en die volgens Castro Cabezas “nogal wat heeft losgemaakt”.

In tegenstelling tot de positieve resultaten van de EMPA-REG OUTCOME studie lieten de eerste studies die CV mortaliteit bij diabetestherapie bestudeerden, vrijwel geen CV risicoreductie zien ten opzichte van de controlebehandeling. Zo werd in de Look AHEAD studie de leefstijl aangepast, maar de studie werd na 10 jaar vroegtijdig beëindigd wegens afwezigheid van effecten op CV mortaliteit en totale mortaliteit. Ook de ORIGIN, ACCORD, ADVANCE en VADT studies, waarbij patiënten met omega-3 vetzuren of zeer intensieve therapie werden behandeld, lieten geen CV risicoreductie zien en bij de drie laatstgenoemde studies stierven patiënten zelfs eerder als gevolg van frequente en snel optredende hypoglycemie. Betere resultaten werden behaald met de LEADER studie, waarin de GLP-1 agonist liraglutide werd getest, en studies met DPP4-remmers saxagliptine, alogliptine en sitagliptine, die de afbraak van het GLP-1 eiwit voorkomen. Hoewel de CV effecten in deze studies klein of neutraal waren, waren dit resultaten die geen ongunstig effect van diabetestherapie op cardiovasculaire uitkomsten lieten zien en namen hiermee eerdere zorgen op dit vlak iets weg.

Bemoedigender waren vervolgens de resultaten van de EMPA-REG OUTCOME studie, waarin een heel ander fysiologisch mechanisme werd gemoduleerd. SGLT2 remmers zorgen er namelijk voor dat meer suiker met de urine wordt uitgescheiden, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt. Een bijkomend voordeel is dat de patiënt hierdoor iets afvalt. De EMPA-REG OUTCOME studie was een non-inferioriteitstudie waaraan 42 landen meededen. SGLT2-remming met empagliflozine zorgde voor een daling van HbA1c, het gewicht en de systolische bloeddruk en het verlagende effect op sterfte door alle oorzaken was schokkend, aldus Castro Cabezas. 

Daarbij liepen de overlevingscurves van empagliflozine versus placebo snel uit elkaar en ook de CV sterfte daalde aanzienlijk. Ook het aantal opnames voor hartfalen daalde. Dit kan het gevolg zijn van een diuretisch effect, maar volgens Castro Cabezas kan dit niet voldoende zijn om de curves zo snel uit elkaar te doen laten lopen. Naast de voordelige effecten, komen urogenitale infecties echter vaker voor bij gebruik van SGLT2 remmers. Dit betekent dat dit middel niet erg geschikt is voor personen die vaak blaasontsteking hebben.

Het is afwachten of SGLT2 remmers een klasse-effect laten zien, maar dit wordt wel verwacht. Het is nu de vraag of remmers moeten worden voorgeschreven door de internist en huisarts of door de cardioloog, omdat de indicatie immers diabetes is.
Tot slot kwam uit de discussie naar voren dat het effect van SGLT2 remmers op het hart nog onbekend is. Het vermoeden is dat SGLT2 remmers het energiemetabolisme veranderen van glucose- naar vetverbranding. Ook kwam naar voren dat SGLT2 remmers geen effect hebben op het LDL cholesterol en dat ze voorgeschreven mogen worden naast metformine of naast metformine + sulfonylureumderivaten, maar dat ze in combinatie met insuline nog niet door de verzekering vergoed worden. 


  3 minuten educatie • 12-4-2017, NVVC, Noordwijkerhout, Dr. Manuel Castro Cabezas - Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Niet eerder in diabetesstudies waargenomen CV-reductie zal de behandelpraktijk veranderen

NVVC Dr. Manuel Castro Cabezas verwacht dat de behandeling van diabetes binnenkort zal veranderen, aangezien recent een bijzondere CV eventreductie werd gezien in een studie naar het effect van SGLT2-remming in hoog-risico T2DM-patiënten.


Download het volledige verslag


  Meeting report • 26-4-2016 • Meeting report

PCSK9 & SGLT2 Lunchsymposium NVVC voorjaarscongres

Lunchsymposium NVVC Voorjaarscongres  De nieuwste ontwikkelingen binnen de cardiologie op het gebied van PCSK9 & SGLT2 remming werden tijdens een lunchsymposium gepresenteerd. 
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: