Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Maandelijks hoge dosis vitamine D supplement beschermt niet tegen cardiovasculaire ziektes

Literatuur - Scragg R, et al, JAMA Cardiol, 2017

Effect of Monthly High-Dose Vitamin D Supplementation on Cardiovascular Disease in the Vitamin D Assessment Study A Randomized Clinical Trial

 
Scragg R, Stewart AW, Waayer D, et al.
JAMA Cardiol 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Recente meta-analyses laten zien dat een lage vitamine D status is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) [1,2]. In andere studies was echter geen of een niet-significant CVD risicovoordeel met vitamine D supplementen, wat wellicht te wijten is aan de lage dosering of gebrekkige therapietrouw [3-6].
 
In deze grote gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde “Vitamin D Assessment Study’ werd de associatie tussen een maandelijkse hoge-dosering vitamine D supplementen en de CVD incidentie bepaald en vergeleken met placebo. Dit werd gedaan in 5.108 inwoners van Nieuw Zeeland gedurende een mediaan van 3.3 jaar, waarin zij een initiële dosis van 200 000 IU orale vitamine D3 of placebo ontvingen, gevolgd door maandelijks 100 000 IU. Calcium en 25 hydroxyvitamine D [25(OH)D], een metaboliet van vitamine D, werden op baseline gemeten en bij een random 10% van de deelnemers op 6, 12, 24 en 36 maanden. De primaire uitkomst was het aantal personen met incidenteel CVD en sterfte, waaronder een voorgespecificeerde subgroepanalyse met vitamine D-deficiënte deelnemers.
 

Belangrijkste resultaten

  • De gemiddelde leeftijd was 65.9±8.3 jaar, 58.1% was man, 6.3% rookte, 8% nam vitamine D supplementen die voldeden aan de studiecriteria en 4.9% nam calciumsupplementen.
  • De gemiddelde 25(OH)D concentratie was 25.3 ng/mL en het seizoensgecorrigeerde 25(OH)D niveau was 26.5±9.0 ng/mL.
  • De gemiddelde 25(OH)D concentraties waren in de behandelgroep op 6 maanden tot 36 maanden follow-up >20 mg/mL hoger dan in de placebogroep.
  • De gemiddelde gecorrigeerde calciumniveaus in het serum gedurende follow-up waren vergelijkbaar voor vitamine D en placebogroepen (9.2±0.4 vs 9.2±0.4 mg/dL op 6, 12 en 24 maanden en 9.6±0.4 vs 9.6±0.4 mg/dL op 36 maanden).
  • De baseline 25(OH) concentratiecategorieën waren in de placebogroep omgekeerd geassocieerd met CVD risico tijdens follow-up, na correctie voor demografische covariaten.
  • Er was geen significant verschil in het percentage voor alle CVD events tezamen tussen vitamine D (11.8%) en placebogroep (11.5%, HR 1.02, 95% CI 0.87-1.20).
  • Vergelijkbare resultaten werden gezien voor vitamine D-deficiënte deelnemers (HR 1.00, 95% CI 0.74-1.35) en wanneer deelnemers ingedeeld werden op basis van eerdere CVD.
  • Er werd geen verschil gevonden in tijd tot eerste CVD event tijdens follow-up of in frequentie ziektespecifieke secundaire uitkomsten tussen vitamine D en placebogroepen.
 

Conclusie

In een grote gerandomiseerde klinische studie werd een maandelijkse hoge dosering vitamine D supplement niet geassocieerd met een lager risico op CVD. Deze resultaten ondersteunen het routinematig gebruik van vitamine D supplementen ter preventie van CVD in de algemene populatie niet. De effecten van een dagelijkse of wekelijkse dosering behoeft echter nog verder onderzoek.
 
Vind deze publicatie online op JAMA cardiol
 

Referenties

1. Wang L, Song Y, Manson JE, et al. Circulating 25-hydroxy-vitamin D and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2012;5(6):819-829.
2. Schöttker B, Jorde R, Peasey A, et al; Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States. Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States. BMJ. 2014;348:g3656.
3. Wactawski-Wende J, Kotchen JM, Anderson GL, et al; Women’s Health Initiative Investigators. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of colorectal cancer. N Engl J Med. 2006;354 (7):684-696.
4. Newmark HL, Heaney RP. Calcium, vitamin D, and risk reduction of colorectal cancer. Nutr Cancer. 2006;56(1):1-2.
5. Trivedi DP, Doll R, KhawKT. Effect of four monthly oral vitamin D3 (cholecalciferol) supplementation on fractures and mortality in men and women living in the community: randomised double blind controlled trial. BMJ. 2003;326(7387):469.
6. Ford JA, MacLennan GS, Avenell A, et al; RECORD Trial Group. Cardiovascular disease and vitamin D supplementation: trial analysis, systematic review, and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2014;100(3): 746-755.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: