Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fenotype HF met midrange EF lijkt op HFrEF, maar heeft betere uitkomsten

ESC HF 2017 - Paris, France

Nieuws - 30 apr. 2017

Heart failure with mid ejection fraction in CHARM: characteristics, outcomes and effect of candesartan across the entire EF spectrum

Gepresenteerd op ESC Heart Failure 2017 door: Lars LUND (Stockholm, Zweden)
 

Achtergrond

De 2012 ESC Richtlijnen over hartfalen (HF) noemden al dat een ejectiefractie (EF) tussen 35% en 50% een ‘grijs gebied’ weerspiegelde van patiënten die met name milde systolische dysfunctie hebben. Nadat enkele artikelen waren gepubliceerd die deze EF range bespraken, beschouwden de 2016 ESC HF richtlijnen patiënten met LVEF tussen 40% en 49% als aparte categorie, HFmrEF genoemd, voor ‘mid-range’ of ‘moderately reduced’. Het doel van het apart identificeren van HFmrEF patiënten is om onderzoek te stimuleren, aangezien nog weinig bekend is over deze groep patiënten.
De CHARM studie die het effect van candesartan in HF evalueerde, biedt een unieke gelegenheid om het gehele EF spectrum te bestuderen. In de algehele analyse van CHARM, was candesartan-behandeling geassocieerd met een lager risico op CV sterfte of ziekenhuisopname voor chronisch HF (HR: 0.84, 95%CI: 0.77-0.91, P<0.0001), terwijl CHARM-Preserved geen effect van candesartan ten opzichte van placebo liet zien (HR: 0.89, 95%CI: 0.77-1.03, P=0.118).
Deze analyse beoogde tijd tot CV sterfte of eerste HF hospitalisatie (primair eindpunt) te bepalen in het gehele EF spectrum. Associaties tussen EF en eindpunten werden bepaald onafhankelijk van behandeling, terwijl andere analyses gericht waren op het effect van candesartan op basis van EF. EF werd geanalyseerd per categorie, alsmede als een continue spectrum middels spline analyse.

 
Belangrijkste analyses

  • Baseline karakteristieken in HFmrEF waren behoorlijk vergelijkbaar met HFrEF ten aanzien van leeftijd, geslacht, SBP, ischemische oorzaak en AF status, terwijl BMI iets hoger was in HFmrEF en het percentage patiënten met DM was gelijk.
  • In spline-analyse was een hogere EF geassocieerd met een lager risico op het primaire eindpunt, tot een EF van ~40-50%, wat tot uiting kwam door een steile daling van de event rate tot in deze range, waarna de curve afvlakte.
  • Vergelijkbare splinecurves werden gezien voor de secundaire eindpunten van HF hospitalisatie, CV sterfte, opname voor alle oorzaken, sterfte door alle oorzaken en HF heropname.
  • Candesartan verminderde CV sterfte en tijd tot eerste HF hospitalisatie in HFrEF (HR: 0.82, 95%CI: 0.75-0.91, P<0.001), en in HFmrEF (HR: 0.76, 95%CI: 0.61-0.96, P=0.02), maar niet in HFpEF (HR: 0.95, 95%CI: 0.79-1.14).
  • Een splinecurve voor het behandeleffect liet zien dat candesartan het primaire eindpunt verlaagde in de HFrEF en HFmrEF range, tot ongeveer EF>50%.
  • Splinecurves voor secundaire eindpunten gaven ongeveer hetzelfde beeld als het primaire eindpunt, met een daling van events met candesartan tot EF van ~35-50%. HF heropnames kwamen minder voor ongeacht EF.
  • Spline-analyses lieten divergerende curves voor het 95%CI zien aan de uiteinden van het EF spectrum.
 

Conclusie

Deze data suggereren dat HFmrEF lijkt op HFrEF ten aanzien van de meeste eigenschappen, maar de klinische uitkomsten zijn beter. Met toenemende EF, tot ongeveer 50%, worden verbeteringen in de eindpunten gezien. Een significant behandeleffect van candesartan ten opzichte van placebo werd gezien in HFmrEF en HFrEF, maar niet HFpEF.
Beperkingen van deze studie omvatten de beperkte statistische power aan de uiteinden van het EF spectrum, en multiple outcomes testing. Ook is de bekende variabiliteit van EF metingen hier van toepassing.
Tijdens de discussie concludeerde dr. Massimo Francesco Piepoli (Piacenza, Italië) dat de HFmrEF inderdaad een intermediair karakter heeft, dat prognostische waarde heeft. Als EF beweegt richting verminderde EF, verslechtert de situatie. Een nieuwe bevinding van deze studie is dat candesartan ook werkt in midrange EF. Dr. Piepoli merkte wel op dat de patiënten ongeveer 15 jaar geleden waren geïncludeerd in CHARM, hetgeen kan betekenen dat hun achtergrondtherapie anders was dan tegenwoordig gebruikelijk is.
 
- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC Heart Failure congres verstrekte informatie –

Deel deze pagina met collega's en vrienden: