Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC Heart Failure Congres 2017

29 april - 2 mei 2017, Parijs, Frankrijk

2 mei 2017

CVGK was aanwezig tijdens het ESC heart failure congres in Parijs. Lees onze verslaglegging over de gepresenteerde nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hartfalen.


Nieuws • 1-5-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Grand Debate over sacubitril/valsartan: is het klaar om gebruikt te worden als eerstelijnstherapie?

ESC HF 2017 Samenvatting van dit nieuwe type sessie, waarin prof John McMurray en dr. Mariell Jessup debatteerden waarom ARNI wel of niet eerstelijnstherapie zou moeten zijn bij HF patiënten.

Nieuws • 1-5-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Nieuwe multisensorische telemonitoring apparaat identificeert nauwkeurig risico verslechterend HF

ESC HF 2017 Op basis van hartgeluiden, ademhalingssnelheid en volume, thoracale impedantie, nachthartfrequentie en dagelijkse activiteit, voorspelt HeartLogic het risico op HF onafhankelijk van baseline variabelen.

Nieuws • 1-5-2017

Cardiopoïetische stamceltherapie geeft linker ventrikel-hermodellering

ESC HF 2017 Data van 52 weken CHART-studie lieten veranderingen zien in LV maten die wijzen op een gunstig hermoddelingseffect. Het aantal injecties beïnvloedde de veranderingen.

Nieuws • 1-5-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Grand Debate over sacubitril/valsartan: is het klaar om gebruikt te worden als eerstelijnstherapie?

Samenvatting van dit nieuwe type sessie, waarin prof John McMurray en dr. Mariell Jessup debatteerden waarom ARNI wel of niet eerstelijnstherapie zou moeten zijn bij HF patiënten.

Nieuws • 1-5-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Verlagen hartfrequentie levert voordeel op voor HF-patiënten met sinusritme, maar niet met AF

Gepoolde individuele patiëntendata toonden aan dat verlagen van hartfrequentie met bètablokker de mortaliteit verlaagt met sinusritme, terwijl baseline of bereikte hartfrequentie geen effect op mortaliteit hadden bij AF.

Nieuws • 1-5-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Geen voordeel verlagen hartfrequentie bij HFpEF-patiënten

In de EDIFY studie werd de hartfrequentie lager door 8 maanden ivabradine behandeling bij HFpEF-patiënten, maar werden de E/e’, bewegingscapaciteit en NT-proBNP niveaus niet beter.

Nieuws • 30-4-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Fenotype HF met midrange EF lijkt op HFrEF, maar heeft betere uitkomsten

Analyse van CHARM data laat zien dat uitkomsten verbeteren met hogere EF tot ongeveer 50%, en dat candesartan effectief is in HFrEF en HFmrEF, maar niet in HFpEF.

Nieuws • 30-4-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Acute reversibele daling van eGFR met SGLT2 remmer in T2DM patiënten met of zonder HF

In EMPA-REG OUTCOME verlaagde behandeling met empagliflozine eerst de eGFR, waarna deze stabiliseerde, terwijl patiënten op placebo een daling lieten zien in de chronische behandelfase.

Nieuws • 29-4-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Vroege vasodilator-infusie beïnvloedt acuut HF niet, ondanks verwachte fysiologische effecten

Inclusie in de TRUE-AHF van patiënten die niet aan de criteria voldoen heeft wellicht de mogelijkheid ondermijnd om een voordeel van ularitide aan te tonen in patiënten met acuut HF.

Nieuws • 29-4-2017 • ESC HF 2017 - Paris, France

Relaxinereceptor-agonist behaalt primair eindpunt niet in fase 3 acuut hartfalenstudie

Een serelaxine-infusie van 48 uur verbeterde CV sterfte tot 180 dagen of verslechtering van HF tot 5 dagen niet, in patiënten met acuut hartfalen in de RELAX-AHF-2 studie.

 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: