Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Artificieel gezoete dranken geassocieerd met risico op stroke en dementie

Literatuur - Pase MP, et al, Stroke 2017

Sugar- and Artificially Sweetened Beverages and the Risks of Incident Stroke and Dementia

A Prospective Cohort Study 

 
Pase MP, Himali JJ, Beiser AS, et al.
Stroke. 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Suiker- en artificieel gezoete dranken zijn mogelijk geassocieerd met een verhoogd risico op stroke en dementie [1-4]. In de huidige studie werd de associatie tussen suiker- of artificieel gezoete dranken en het 10-jaars risico op incidenteel stroke en dementie bestudeerd, waarbij gebruik werd gemaakt van prospectieve data uit de Framingham Offspring Cohort (n=3029 voldeden het examen tussen 1998-2001).
 

Belangrijkste resultaten

  • De totale inname van calorieën nam toe naarmate de consumptie van totale suikerdranken (bijv. fruitdranken) hoger was, maar niet wanneer de inname van artificieel gezoete dranken (bijv. suikervrije cola) hoger was.
  • De prevalentie CV ziekte en diabetes mellitus nam af wanneer de consumptie van totale suikerdranken toenam, maar nam toe wanneer de consumptie artificieel gezoete suikerdranken hoger werd.
  • Hogere cumulatieve inname van artificieel gezoete suikerdranken werd geassocieerd met een verhoogd risico op ischemische stroke (correctie voor alle variabelen: HR 1.98 [95%CI 1.03-3.78] voor >0-6 drankjes/wk en 2.59 [95%CI 1.21-5.57) voor ≥1 drankjes per dag, beide P=0.01). Daarentegen werd de inname van totale suikerdranken en suikergezoete dranken niet geassocieerd met het risico op ischemische stroke.
  • De dagelijkse inname van artificieel gezoete suikerdranken was geassocieerd met een verhoogd risico op zowel dementie door alle oorzaken en Alzheimer dementie (HR dementie 2.47 [95%CI 1.15-5.30], P=0.02 en HR Alzheimer 2.89 [95%CI 1.18-7.07], P=0.02 voor ≥1 drankje per dag met correctie voor leeftijd, geslacht, totale inname calorieën, educatie, fysieke activiteit en roken), maar deze associaties waren niet langer significant na additionele correctie voor systolische bloeddruk, behandeling voor hypertensie, vaak voorkomende CV ziekte, atriumfibrilleren, linker ventrikel hypertrofie, totaal cholesterol, HDL-c, prevalente diabetes mellitus, positief voor minimaal 1 apolipoproteine E ε4 allel en taille-heup ratio.
  • Na excluderen van personen met prevalente diabetes mellitus bleef de dagelijkse inname van artificieel gezoete dranken (tov. geen inname) een significante voorspeller voor zowel dementie door alle oorzaken als Alzheimer dementie, wat suggereert dat diabetes mellitus gedeeltelijk betrokken is bij de associatie tussen inname van artificieel gezoete dranken en dementie.
  • Na excluderen van personen met prevalente hypertensie werd de associatie tussen inname van artificieel gezoete dranken en stroke door alle oorzaken afgezwakt.
 

Conclusie

Consumptie van artificieel gezoete dranken bleek in prospectieve data van de Framingham Offspring Cohort geassocieerd met een toename van het 10-jaars risico op stroke en dementie, terwijl deze associatie niet werd gezien met suikergezoete dranken.
 

Redactioneel commentaar

Wersching, Gardener en Sacco merken in dit stuk op dat het feit dat de consumptie van suiker gezoete dranken niet was geassocieerd met stroke of dementie zou kunnen komen door selectiebias, omdat deelnemers met een hoge en langdurige consumptie van dergelijke producten mogelijk een zeer hoog CV risico hebben en eerder overlijden. Aan de andere kant belichten ze de mogelijkheid van een omgekeerde oorzaak dat leidt tot de associatie tussen artificieel gezoete dranken en stroke en dementie, omdat deelnemers met een verhoogd risico op CV ziekte mogelijk wisselen van suiker naar artificieel gezoete dranken, om op deze manier hun risicofactoren te reguleren.
De auteurs concluderen: ‘Het werk van Pase en collega’s stimuleert verdere discussie en meer onderzoek naar deze vraag, omdat zelfs kleine causale effecten enorme impact kunnen hebben op de publieke gezondheid vanwege de populariteit van zowel artificieel gezoete dranken als suikergezoete dranken. De huidige literatuur is niet duidelijk over de causale aard van de associaties tussen inname van artificieel gezoete dranken en risico op stroke, dementie, diabetes mellitus en metabool syndroom. Het groeiende aantal epidemiologische studies toont sterke associaties tussen frequente consumptie van artificieel gezoete dranken en vasculaire uitkomsten en suggereert dat het niet logisch is om artificieel gezoete dranken te promoten als gezonde alternatieven voor suiker gezoete dranken. Zowel suiker- als artificieel gezoete dranken zijn mogelijk een aanslag op het brein.’
 
Vind deze publicatie op Stroke
 

Referenties

1. Pase MP, Beiser A, Enserro D, et al. Association of ideal cardiovascular health with vascular brain injury and incident dementia. Stroke. 2016;47:1201–1206.
2. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al; American Heart Association Stroke Council, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Cardiovascular Nursing, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, and Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia. Vascular contributions to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare professionals from the american heart association/american stroke association. Stroke.2011;42:2672–2713.
3. Bernstein AM, de Koning L, Flint AJ, et al. Soda consumption and the risk of stroke in men and women. Am J Clin Nutr. 2012;95:1190–1199.
4. Gardener H, Rundek T, Markert M, et al. Diet soft drink consumption is associated with an increased risk of vascular events in the Northern Manhattan Study. J Gen Intern Med. 2012;27:1120–1126.
5. Wersching H, Gardener H, Sacco RL. Sugar-Sweetened and Artificially Sweetened Beverages in Relation to Stroke and Dementia: Are Soft Drinks Hard on the Brain? Stroke. 2017; published online ahead of print
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: