Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klassieke risicofactoren bij jonge patiënten gerelateerd aan verhoogd risico terugkerend CV event

Literatuur - Van de Berg MJ, et al, Am J Cardiol 2017

Risk factors for recurrent cardiovascular events before age 65 or within 2.5 years of a recent first cardiovascular event

 
Van de Berg MJ, Westerink J, Van der Graaf Y, et al.
Am J Cardiol 2017, In Press
 

Achtergrond

Ongeveer de helft van de patiënten met een cardiovasculair event zijn jonger dan 65 jaar [1]. De pathofysiologie en risicofactoren zijn voor jongere patiënten anders dan voor ouderen [2-4].
 
Om preventie van terugkerende cardiovasculaire ziektes te verbeteren, was het doel van deze studie om de relatie tussen risicofactoren en ernstige atherosclerose bij patiënten onder een leeftijd van 65 die klinisch arteriële ziekte vertonen, te bevestigen, om op deze manier dokters en patiënten te motiveren om aanbevelingen voor secundaire preventie te verbeteren en na te leven. Daarnaast werden risicofactoren bestudeerd voor een terugkerend event binnen 2.5 jaar na het eerste cardiovasculaire event. Voor deze analyses werd het prospectieve Nederlandse SMART cohort (Second Manifestation of ARTerial disease) gebruikt. Data van 5.115 patiënten (1996-2015) werd gebruikt.
 

Belangrijkste resultaten

  • Huidig roken (HR 1.43, 95% CI 1.11-1.84), diabetes (HR 1.83, 95% CI 1.32-1.54), hoge diastolische bloeddruk (≥90 mmHg vergeleken met 70-90 mmHg HR 1.54, 95% CI 1.15-2.07) en lage HDL-c (≤ versus > 1.0 HR 1.34, 95% CI 1.03-1.76) werden gerelateerd aan een verhoogd risico op terugkerende MACE bij patiënten ≤65jr. Analyses onafhankelijk van leeftijd en gevoeligheidsanalyses hadden vergelijkbare resultaten.
  • Huidig roken (HR 1.65, 95% CI 1.23-2.22), fysieke inactiviteit (tertiel 1 vs 3, HR 1.48, 95% CI 1.05-2.09), BMI (per kg/m2, HR 1.04, 95% CI 1.00-1.08), middelomvang (per 5 cm HR 1.11, 95% CI 1.05-1.18), diastolische bloeddruk (>90 vs 70-90 mmHg HR 1.61, 95% CI 1.17-2.21), LDL-c (per 1 mmol/l HR 1.18, 95% CI 1.02-1.37) en niet-HDL-c (per 1 mmol/L HR 1.15, 95% CI 1.03-1.28) waren voorspellend voor terugkerende MACE dat binnen 2.5 jaar van follow-up plaats vond. HR’s waren vergelijkbaar voor risico voor terugkerende MACE binnen de hele tijd van follow-up, met uitzondering van diabetes en BMI.
 

Conclusie

Bij patiënten met een terugkerende vasculaire event op relatief jonge leeftijd en/of binnen een korte tijd waren klassieke risicofactoren zoals roken, bloeddruk en lipidenniveaus gerelateerd aan een verhoogd risico op cardiovasculaire events.

Vind deze publicatie online op Am J Cardiol
 

Referenties

1. Sniderman AD, Thanassoulis G, Williams K, Pencina M. Risk of Premature Cardiovascular Disease vs the Number of Premature Cardiovascular Events. JAMA Cardiol 2016;1:492-494.
2. Kitulwatte ID, Pollanen MS. A Comparative Study of Coronary Atherosclerosis in Young and Old. Am J Forensic Med Pathol 2015;36:323-326.
3. Zimmerman FH, Cameron A, Fisher LD, Ng G. Myocardial infarction in young adults: angiographic
characterization, risk factors and prognosis (Coronary Artery Surgery Study Registry). J Am Coll Cardiol 1995;26:654-661.
4. Gransbo K, Almgren P, Nilsson PM, Hedblad B, Engstrom G, Melander O. Risk factor exposure in
individuals free from cardiovascular disease differs according to age at first myocardial infarction. Eur
Heart J 2016;37:1977-1981.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: