Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Belang van en aanbevelingen voor AF-screening

Literatuur - Freedman B, et al, Circulation, 2017

Screening for Atrial Fibrillation

A Report of the AF-SCREEN International Collaboration

 
Freedman B, Camm J, Calkins H, et al.
Circulation 2017;135:1851-1867
 
Veel gevallen van stroke kunnen voorkomen worden door patiënten met asymptomatisch atriumfibrilleren (AF) te detecteren, gezien veel gevallen van AF alleen gediagnosticeerd worden ten tijde van eerste stroke. Screening kan helpen bij het identificeren van deze asymptomatische patiënten, waardoor deze patiënten kunnen starten met geschikte effectieve therapie, zoals orale anticoagulantia (OAC’s). Het wordt erkend dat bronnen binnen de gezondheidszorg tussen landen en tussen verschillende systemen van gezondheidszorg aanzienlijk verschillen, en de manier van AF-screening moet daarom land- en systeem-specifiek worden. Dit white paper geeft aanbevelingen voor implementatie van AF-screening op dit moment, en merkt op dat grote gerandomiseerde uitkomstenstudie zouden bijdragen aan het versterken van de bewijsvoering. Het paper is geschreven door experts van de AF-SCREEN, een internationale samenwerking tussen verschillende type zorgprofessionals die het doel hebben om het aantal strokes en sterfgevallen te reduceren.
 
Eerst wordt een overzicht gegeven, gebaseerd op gepubliceerde studies, over de incidentie van screening gedetecteerd AF, het risico op stroke en overlijden van personen met toevallig gedetecteerd asymptomatisch AF of van personen met atriale hoogfrequentie episodes gedetecteerd met een cardiaal geïmplanteerd elektronisch apparaat (CIED), en behandeleffectiviteit bij deze patiënten. Daarna wordt de relatie tussen AF en ischemische stroke bediscussieerd en wijden ze uit over verschillende aspecten van screening op basis van bekende klinische data. Dit includeert kosteneffectiviteit, selectie van patiënten, subgroepen van patiënten, verschillende screeningsmethoden en settingen om het beste de screening uit te voeren. Ook is het, naast identificatie en behandeling van asymptomatische patiënten met AF, belangrijk om te screenen voor onderbehandeling bij personen met bekend AF, omdat enquêtes indiceren dat behandeling nog steeds suboptimaal is met grote verschillen tussen landen. Op het einde van het paper worden het bewustzijn en de voorkeuren van patiënten bediscussieerd.
 
Het document sluit met het beleid van de huidige richtlijnen, waarbij de ESC aanbeveelt om opportunistische pols-telling bij alle patiënten van 65 jaar of ouder, of bij hoog-risico groepen uit te voeren, gevolgd door een ECG wanneer de pols onregelmatig is. Ook bevelen de richtlijnen van het “National Institute for Health and Care Excellence” (Verenigd Koninkrijk) een pols-telling aan, maar alleen bij symptomen. Verder includeren de nieuwe 2016 ESC richtlijnen nu ook een ECG ritmestrook voor minimaal 72 uur bij patiënten met een TIA of stroke waarbij additionele langdurige monitoring wordt overwogen, alsmede systematische screening van patiënten van 75 jaar of ouder en bij diegenen met een hoog risico op stroke. Aan de andere kant doen de ACC/AHA/HRS richtlijnen geen aanbevelingen qua screening.
 
Vind deze publicatie online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: