Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gluteninname op lange termijn niet geassocieerd met CHD risico in gezonde populatie

Literatuur - Lebwohl B et al. BMJ 2017

Long term gluten consumption in adults without celiac disease and risk of coronary heart disease: prospective cohort study

 
Lebwohl B, Cao Y, Zong G, et al.
BMJ 2017; 357: j1892
 

Achtergrond

Coeliakie is geassocieerd met een verhoogd risico op coronaire hartziekte (CHD), hetgeen vermindert met een glutenvrij dieet [1]. Er is bewijs dat suggereert dat gluten, een opslageiwit in tarwe, rogge en gerst, inflammatie kunnen stimuleren in afwezigheid van coeliakie of niet-coeliakie glutengevoeligheid, hetgeen leidt tot zorgen over de mogelijkheid om het risico op obesitas, metabool syndroom, neuropsychiatrische symptomen en CV risico te vergroten in gezonde individuen [2,3]. Daardoor is het vermijden van gluten populair geworden. Er zijn echter geen lange termijn, prospectieve data die de relatie bepalen tussen gluteninname via het dieet en het risico op CHD in individuen zonder coeliakie [4,5].
In deze grote, prospectieve studie werd de relatie bepaald tussen geschatte inname van gluten op de lange termijn en het ontwikkelen van incidente CHD (fataal of niet-fataal myocardinfarct) in 66714 vrouwen in de Nurses’ Health Study en 45303 mannen in de Health Professionals Follow-up Study, gebruikmakend van gevalideerde data over inname via het dieet die elke vier jaar werden verzameld, over een periode van 26 jaar.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gluteninname was omgekeerd en significant gecorreleerd aan alcoholinname, roken, totale vetinname, en onbewerkt rood vlees-inname, terwijl het positief correleerde met volkoren-inname en geraffineerde granen. Gluteninname correleerde niet sterk met zoutinname.
  • Vergeleken met deelnemers in het laagste vijfde deel van gluteninname, met een CHD incidentie van 352 per 100 000 persoonsjaren (PY), hadden diegenen in het hoogste vijfde deel een rate van 277 events per 100 000 PY, wat een ongecorrigeerd frequentieverschil van 75 (95%CI: 51 - 98) minder gevallen van CHD per 100 000 PY opleverde.
  • Na correctie voor leeftijd, hadden deelnemers in het hoogste vijfde deel van gluteninname een lager risico op CHD ten opzichte van diegenen in het laagste deel in geval van mannen (HR: 0.88; 95% CI: 0.80 - 0.97) en in de gepoolde analyse (HR: 0.87; 95% CI: 0.80 - 0.93).
  • Na correctie voor diverse factoren, was de associatie niet langer significant (HR: 0.98; 95% CI: 0.91 - 1.06) in de gepoolde cohorten.
  • Verdere correctie voor geraffineerde granen liet zien dat deelnemers in het hoogste vijfde deel van gluteninname een lager CHD risico hadden (HR: 0.85; 95% CI: 0.77 - 0.93).
  • Verdere correctie voor volkoren neutraliseerde de associatie tussen gluteninname en incidente CHD. Deelnemers in het hoogste vijfde deel hadden een risico op CHD dat niet verschilde van dat in de laagste groep (HR: 1.00; 95% CI: 0.92 - 1.09).
  • De schatting van gluteninname als continue variabele resulteerde in een multivariate HR van 0.99 (95% CI: 0.98 - 1.01) voor elke 1 g extra dagelijkse inname.

Conclusie

In een grote, prospectieve studie, was de consumptie van voeding met gluten niet significant geassocieerd met het risico op CHD. Geschatte gluteninname was gecorreleerd met volkoren- en geraffineerde granen-inname. De gecorrigeerde analyses naar geraffineerde en volkoren graneninname doen vermoeden dat het mogelijk is dat mensen die gluteninname ernstig beperken, ook hun inname van volkoren drastisch verminderen. Dit kan geassocieerd zijn met nadelige CV uitkomsten. Deze bevindingen ondersteunen daarom niet een glutenbeperkt dieet te volgen voor het beperken van CHD risico in de algemene bevolking van asymptomatische individuen zonder coeliakie.
 
Vind dit artikel online op BMJ
  

Referenties

1. Ludvigsson JF, James S, Askling J, et al. Nationwide cohort study of risk of ischemic heart disease in patients with celiac disease. Circulation 2011;123:483-90.
2. Schiltz B, Minich DM, Lerman RH, et al. A science-based, clinically tested dietary approach for the metabolic syndrome. Metab Syndr Relat Disord 2009;7:187-92.
3. Elkan AC, Sjöberg B, Kolsrud B, et al. Gluten-free vegan diet induces decreased LDL and oxidized LDL levels and raised atheroprotective natural antibodies against phosphorylcholine in patients with rheumatoid arthritis: a randomized study. Arthritis Res Ther 2008;10:R34.
4. Miller D. Maybe it’s not the gluten. JAMA Intern Med 2016;176:1717-8.
5. NPD Group. Percentage of U.S. adults trying to cut down or avoid gluten in their diets reaches new high in 2013. 2013. www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/percentage-of-us-adults-trying-to-cut-down-or-avoid-gluten-in-theirdiets-reaches-new-high-in-2013-reports-npd.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: