Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Huisartsentraining voor intensief behandelen screening-gedetecteerde diabetes ook voordelig voor normoglycemische personen

Literatuur - Simmons RK, diabetologia 2017


Does training of general practitioners for intensive treatment of people with screen-detected diabetes have a spillover effect on mortality and cardiovascular morbidity in ‘at risk’ individuals with normoglycaemia? Results from the ADDITION-Denmark cluster-randomised controlled trial

 
Simmons RK, Bruun NH, Witte DR, et al.
Diabetologia 2017;60:1016-1021
 

Achtergrond

In tegenstelling tot duidelijke richtlijnen voor het behandelen van diabetes zijn er in de meeste landen geen behandelprotocollen voor personen die positief zijn voor diabetes op basis van een vragenlijst, maar normoglycemisch zijn na biochemisch testen.
 
De ADDITION-Denmark studie (Anglo–Danish–Dutch Study of Intensive Treatment In People with Screen-Detected Diabetes in Primary Care) [1] waarin 175 huisartsenpraktijken cluster gerandomiseerd werden voor routinematige zorg of het krijgen van training en ondersteuning voor de implementatie van een intensief behandelprogramma voor personen met screening-gedetecteerde diabetes, was interventie geassocieerd met een niet-significante risicoreductie van cardiovasculaire ziekte (CVD) events gedurende een 5-jaars follow-up [2].
 
In de huidige analyse van de ADDITION-Denmark (screening tussen 2001 en 2006) werd onderzocht of de educatie en richtlijnen die aangeboden werden, invloed hebben gehad op het management van patiënten met normale bloedglucosewaarden na screening, om op deze manier het bijkomende effect van interventie te bepalen. Deelnemers gediagnosticeerd met type 2 diabetes werden behandeld volgens het behandelprotocol waartoe de praktijk werd toegewezen: routinematig (controlegroep) of intensieve behandeling. Voor intensieve behandeling kregen huisartsen en verplegers training en ondersteunen via kleine groepen of praktijk gebaseerde educatieve bijeenkomsten waar behandeldoelen/algoritmes, leefstijladvies en ondersteund bewijs werden bediscussieerd. Cardiovasculair risico werd bepaald door middel van de heart SCORE, welke berekend werd wanneer deelnemers een score van ≥5 punten hadden bij de vragenlijst.
 

Belangrijkste resultaten

  • 21.513 deelnemers waren op basis van een vragenlijst bij de screening positief voor diabetes en hadden een normale bloedglucose; 10.289 kregen routinematige zorg (controlegroep) en 11.224 intensieve behandeling.
  • In de intensieve behandelgroep kwamen 1904 (17.0%) CVD-events voor tijdens een mediane follow-up van 8.9 jaar, wat hoger was in de controlegroep (1990, 18.3%, HR 0.92, 95% CI 0.85-0.99). Dit was sterker in degenen met een heart SCORE ≥10 (HR 0.85, 95% CI 0.75-0.96).
  • Sterftecijfers van de intensieve en controle behandelgroepen waren respectievelijk 8.2% en 8.0%, waarvan 13.5% en 12.8% CVD-gerelateerd waren.
  • HR voor sterfte door alle oorzaken was 1.02 (95% CI 0.92-1.14) voor alle CVD-risiconiveaus.
 

Conclusie

Het trainen van huisartsen om ze te voorzien van target gedreven intensieve behandeling van bloedglucosewaardes en andere cardiovasculaire risicofactoren, resulteerde in een bijkomend effect; intensieve behandeling van patiënten met screening-gedetecteerde diabetes en normale glucosewaardes leidde tot een vermindering van het aantal cardiovasculaire events, wat klinisch relevant was bij degenen met het hoogste CVD-risico. Er wordt daarom gedacht dat training en ondersteunen van huisartsen in de intensieve behandelarm van de studie mogelijk leefstijlgedrag en therapietrouw heeft verbeterd bij personen met een hoog risico maar zonder diabetes op basis van biochemische testen.
 
Vind deze publicatie online op Diabetologia
 

Referenties

1. Lauritzen T, Griffin S, Borch-Johnsen K, Wareham NJ, Wolffenbuttel BH, Rutten G (2000) The ADDITION study: proposed trial of the cost-effectiveness of an intensive multifactorial intervention on morbidity and mortality among people with Type 2 diabetes detected by screening. Int J Obes Relat Metab Disord 24(Suppl 3):S6–S11
2. Griffin SJ, Borch-Johnsen K, DaviesMJ et al (2011) Effect of early intensive multifactorial therapy on 5-year cardiovascular outcomes in individuals with type 2 diabetes detected by screening
(ADDITION-Europe): a cluster-randomised trial. Lancet 378:156–167
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: