Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Causale relatie centrale en algemene vetzucht met CHD en T2DM

Literatuur - Dale C, et al, Circulation, 2017

Causal Associations of Adiposity and Body Fat Distribution with Coronary Heart Disease, Stroke Subtypes and Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomization Analysis

 
Dale C, Fatemifar G, Palmer P, et al; on behalf of UCLEB consortium and METASTROKE consortium
Circulation. 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Veel observationele studies die de associatie tussen vetzucht en risico op coronaire hartziekte (CHD), stroke en type 2 diabetes (T2DM) bestuderen, beschrijven consistente resultaten op basis van verschillende vetzuchtmetingen [1,2]. Sommige studies vonden een sterkere associatie tussen middel-heup-ratio (WHR) en myocardinfarct (MI) of stroke dan BMI, terwijl anderen vonden dat middelomvang (WC) onafhankelijk geassocieerd was met CHD [3-5]. Op basis van observationele studies zijn de implicaties van verschillende vetzuchtmetingen op risicoschatting van cardiovasculaire ziekte (CHD) moeilijk te begrijpen omdat [6]:
 • Er een hoge mate van correlatie is tussen vetzuchtmetingen
 • Vetzuchtmetingen verschillen in reproduceerbaarheid
 • Alle vetzuchtmetingen beïnvloed worden door confounding door onderliggende ziekte-gezondheidstoestand op laag op subklinisch niveau
Mendeliaanse randomisatie (MR) studies minimaliseren de afwijkingen als gevolg van confounding, de afzwakking van regressie-afwijking en omgekeerde oorzaken, maar ze zijn vatbaar voor afwijkingen door pleiotropie, bijv. de associatie van genetische varianten met meer dan één variabele.
 
In deze studie zijn MR-analyses van BMI en WHR uitgevoerd met recent ontwikkelde methodes die robuust zijn voor pleiotropie, om causale associaties tussen centrale en algemene vetzucht met cardiometabole ziektes te kwantificeren. Hierbij werd gebruik gemaakt van data uit 14 studies en 4 consortia; het includeerde 66.842 CHD-gevallen, 12.389 ischemische stroke (IS)-gevallen en 34.840 T2DM-gevallen.
 

Belangrijkste resultaten

 • Zowel single nucleotide polymorfismes (SNP’s) voor BMI als voor WHR gecorrigeerd voor BMI waren causaal geassocieerd met verhoogde insuline en triglycerideniveaus, verlaagde HDL-c en hoger IL6, alsmede met sommige linker ventriculaire hypertrofie ECG-metingen.
 • WHR was geassocieerd met een verhoogd LDL-c, systolische bloeddruk (SBP) en zwak geassocieerd met longfunctie, terwijl BMI omgekeerd geassocieerd was met albumine.
 • De OR per 1 SD toename in BMI was 1.36 (95% CI 1.22-1.52).
 • Er was een associatie tussen WHR en CHD met conventionele MR (OR per SD 1.48, 95% CI 1.28-1.71).
 • De causale OR voor de associatie tussen BMI en IS was 1.09 per SD (95% CI 0.93-1.28), maar schattingen voor de associatie tussen BMI en stroke subtypes waren onnauwkeurig en alle 95% CI’s includeerden nul.
 • Er was enig bewijs voor een causale associatie van WHR en IS (OR per SD 1.32, 95% CI 1.03-1.70), met beperkt bewijs voor een causale associatie met andere stroke subtypes.
 • Er was een causale OR voor T2DM van 1.98 (95% CI 1.41-2.78) per SD toename in BMI.
 • Er was een causale relatie tussen WHR en T2DM (OR per SD toename 1.82, 95% CI 1.38-2.42).
 • De multivariate MR, gecorrigeerd voor roken, voor de causale associatie WHR en IS was 1.27 (95% CI 0.84-1.93).
 

Conclusie

Uit een Mendeliaanse randomisatie-analyse van 14 studies en 4 consortia bleek een causale relatie tussen zowel centrale als algemene vetzucht en risico op CHD en T2DM. Daarnaast was centrale vetzucht geassocieerd met risico op IS en brengt het een hoger risico op stroke en CHD met zich mee. Deze resultaten suggereren dat verschillende typen van vetzucht mogelijk verschillende effecten op CVD-risico hebben.
 
Vind deze publicatie online op Circulation
 
Referenties

1. Wormser D, Kaptoge S, Di Angelantonio E, et al. Separate and combined associations of body-mass index and abdominal adiposity with cardiovascular disease: collaborative analysis of 58 prospective studies. Lancet. 2011;377:1085-1095.
2. Vazquez G, Duval S, Jacobs DR, Jr. et al. Comparison of body mass index, waist circumference, and waist/hip ratio in predicting incident diabetes: a meta-analysis. Epidemiol Rev. 2007;29:115-128.
3. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, et al. Obesity and the risk of myocardial infarction in 27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet. 2005;366:1640-1649.
4. Canoy D, Cairns BJ, Balkwill A, et al. Coronary heart disease incidence in women by waist circumference within categories of body mass index. Eur J Prev Cardiol. 2013;20:759-762.
5. O'Donnell MJ, Chin SL, Rangarajan S, et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet. 2016;388:761-775.
6. Dale C, Nuesch E, Prieto-Merino D, et al. Why do thin people have elevated all-cause mortality? Evidence on confounding and reverse causality in the association of adiposity and COPD from the British Women's Heart and Health Study. PLoS One. 2015;10:e0115446.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: