Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CETP-inhibitor verhoogt HDL-c significant, maar reduceert CV-uitkomsten niet

Literatuur - Lincoff MA, et al, NEJM, 2017

Evacetrapib and Cardiovascular Outcomes in High-Risk Vascular Disease

 
Lincoff MA, Nicholls SJ, Riesmeyer JS, et al.
N Engl J Med 2017;376:1933-42
 

Achtergrond

Er is een omgekeerde associatie tussen HDL-c en cardiovasculaire (CV) uitkomsten, maar het verhogen van HDL-c met cholesteryl ester transfer proteïne (CETP) remmers door middel van het moduleren van de veresterd cholesterol-transfer van HDL-deeltjes naar apoB-bevattende lipoproteïnen, vertaalt zich tot nog toe niet naar een verlaagd CV risico [1-3]. Torcetrapib, een van de CETP-remmers, was in combinatie met atorvastatine geassocieerd met een hogere frequentie van sterfte en CV-events dan met atorvastatine alleen, hoewel HDL-c wel met ongeveer 70% toenam [4]. Vergelijkbaar resulteerde dalcetrapib niet in een lagere frequentie van CV-events ten opzichte van placebo in patiënten met acuut coronair syndroom, hoewel het HDL-c wel met 30% toenam [5].
 
In deze analyse van de ACCELERATE-studie werd de impact door het toevoegen van evacetrapib, een andere CETP remmer, aan standaardzorg op het risico op CV-complicaties of sterfte bestudeerd en vergeleken met placebo bij 12.092 patiënten met hoog-risico vasculaire ziekte.
 

Belangrijkste resultaten

  • Na 3 maanden therapie met evacetrapib was er vanaf baseline een gemiddelde procentuele toename HDL-c van 133.2%, wat 1.6% was bij de placebogroep (verschil tussen de groepen 131.6%, 95% CI 130.0-133.1, P<0.001).
  • Het gemiddelde LDL-c nam bij evacetrapib met 31.1% af en bij placebo met 6% toe (verschil tussen de groepen -37.1%, 95% CI -38.1 tot -36.1, P<0.001).
  • Het primaire effectiviteitseindpunt van de samenstelling CV-sterfte, myocard infarct (MI), stroke, coronaire revascularisatie of hospitalisatie wegens onstabiele angina kwam voor bij 12.9% van de patiënten uit de evacetrapibgroep en bij 12.8% van de patiënten uit de placebogroep (HR 1.01, 95% CI 0.91-1.11, P=0.91).
  • Het secundaire eindpunt van de samenstelling CV-sterfte, MI of stroke kwam voor bij 7.2% van de patiënten uit de evacetrapibgroep en bij 7.5% van de patiënten uit de placebogroep (HR 0.97, 95% CI 0.85-1.10, P=0.59).
  • De ongecorrigeerde incidentie van sterfte door alle oorzaken was significant lager met evacetrapib dan met placebo (P=0.04).
  • Hypertensie werd bij significant meer patiënten uit de evacetrapibgroep gerapporteerd als bijwerking dan uit de placebogroep (11.4% vs 10.1%, P=0.02).
  • De mediane percentuele toename vanaf baseline van hoog-sensitief C-reactief proteïne (CRP) was groter bij de evacetrapibgroep dan bij de placebogroep: 8.6% (IQR -27.0 tot 63.3) vs 0% (IQR -32.1 tot 52.4), P<0.001.
  • Een lager percentage patiënten uit de evacetrapibgroep had een creatinine kinase toename van 3 of meer keer de bovenlimiet van de normale range, dan de placebogroep (2.4% vs 3.1%).
 

Conclusie

In de ACCELERATE-studie was behandeling met evacetrapib ten opzichte van placebo geassocieerd met een toename van HDL-c en een afname van LDL-c, maar niet met een reductie van CV-uitkomsten.
 
Vind deze publicatie online op NEJM
 

Referenties

1. Assmann G, Schulte H, von Eckardstein A, et al. High-density lipoprotein cholesterol as a predictor of coronary heart disease risk: the PROCAM experience and pathophysiological implications for reverse cholesterol transport. Atherosclerosis 1996; 124: Suppl: S11-S20.
2. Castelli WP, Garrison RJ, Wilson PW, et al. Incidence of coronary heart disease and lipoprotein cholesterol levels: the Framingham Study. JAMA 1986; 256: 2835-8.
3. Sharrett AR, Ballantyne CM, Coady SA, et al. Coronary heart disease prediction from lipoprotein cholesterol levels, triglycerides, lipoprotein(a), apolipoproteins A-I and B, and HDL density subfractions: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Circulation 2001; 104: 1108-13.
4 Barter PJ, Caulfield M, Eriksson M, et al. Effects of torcetrapib in patients at high risk for coronary events. N Engl J Med 2007; 357: 2109-22.
5. Schwartz GG, Olsson AG, Abt M, et al. Effects of dalcetrapib in patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 2012; 367: 2089-99.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: