Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Seksespecifieke verlichting van vroege dyspneu in RELAX-AHF

Literatuur - Meyer S et al., Clin Res Cardiol. 2017

Sex differences in early dyspnea relief between men and women hospitalized for acute heart failure: insights from the RELAX-AHF study

 
Meyer S, Teerlink JR, Metra M, et al.
Clin Res Cardiol. 2017 Apr;106(4):280-292
 

Achtergrond

Er zijn belangrijke seksegerelateerde verschillen in het begin van hartfalen (HF), eigenschappen van bestaand, chronisch HF en de klinische karakteristieken bij ziekenhuisopname voor acuut HF (AHF) [1,2]. Ten opzichte van mannen, hebben vrouwen vaker hypertensie, atriumfibrilleren, behouden linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) een langere opnameduur, en ze ontvingen minder diuretische medicatie, terwijl mannen vaker een geschiedenis met myocardinfarct, verminderde LVEF, en specifieke medische en devicebehandelingen hebben [3,4].
In deze analyse van de AHF studie [5,6] werden de sekseverschillen in  verlichting van vroege en persisterende dyspneu onderzocht. Bovendien werden patiënteigenschappen en HF karakteristieken in mannen en vrouwen die werden opgenomen voor AHF geanalyseerd.
 

Belangrijkste resultaten

  • De verandering in dyspneu visuele analoge schaal AUC vanaf baseline tot dag 5 verschilde niet tussen de seksen.
  • Een significant hoger deel vrouwen had matige or opmerkelijke verbetering van dyspneu zoals gemeten met de Likert schaal tijdens de eerste 24 uur.
  • Er waren hogere algemeen welbevinden Likert scores in vrouwen tot 24 uur en tot 5 dagen.
  • Vrouwen werden behandeld met lagere totale IV en orale lisdiuretca doseringen tot dag 5, maar dyspneu verbeterde in vrouwen eerder matig op opmerkelijk tot dag 5.
  • Er waren geen relevante sekseverschillen ten aanzien van verandering van lichaamsgewicht, verslechtering van HF of uitkomsten.
  • Vrouwen lieten een tendens zien in de richting van langere ICU/CCU verblijven (4.05 ± 7.67 dagen vs. 3.51 ± 6.63 dagen; P = 0.0248) en totale initiële ziekenhuisverblijven (10.37 ± 9.62 dagen vs. 9.87 ± 9.17 dagen; P = 0.0258) ten opzichte van mannen.
  • Tekenen en symptomen van congestie volgens de arts, zoals dyspneu bij inspanning, ortopneu, oedeem of reutelen, varieerden niet met de behandeling of met sekse.
  • Vrouwen hadden geen andere uitkomsten dan mannen.
  • De relatie van geslacht met uitkomst was niet afhankelijk van behandeling met serelaxine of de aanwezigheid van HFpEF.
  • Gebruikmakend van een multivariabel logistisch regressiemodel, bleek mannelijk geslacht, leeftijd en totale dosis diuretica onafhankelijk en negatief geassocieerd met verbetering van dyspneu binnen 24 uur. 

Conclusie

In de RELAX-AHF studie lieten vrouwen een betere verbetering van vroege dyspneu zien en verbetering van algemeen welbevinden, ten opzichte van mannen, zelfs na correctie voor leeftijd en LVEF. Klinische uitkomsten tijdens het ziekenhuisverblijf en na ontslag waren vergelijkbaar voor mannen en vrouwen.
 
Vind dit artikel online op Clin Res Cardiol
 

Referenties

1. Meyer S, Brouwers FP, Voors AA et al (2015) Sex differences in new-onset heart failure. Clin Res Cardiol 104:342–350
2. Meyer S, Van Der Meer P, Van Deursen VM et al (2013) Neurohormonal and clinical sex differences in heart failure. Eur Heart J 34:2538–2547
3. Meyer S, Van Der Meer P, Hillege HL et al (2013) Sex-specific acute heart failure phenotypes and outcomes from protect. Eur J Heart Fail 15:1374–1381
4. Klein L, Grau-Sepulveda MV, Bonow RO et al (2011) Quality of care and outcomes in women hospitalized for heart failure. Circ Heart Fail 4:589–598
5. Teerlink JR, Cotter G, Davison BA et al (2013) Serelaxin, recombinant human relaxin-2, for treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 381:29–39
6. Liu LCY, Voors AA, Teerlink JR et al (2016) Effects of serelaxin in acute heart failure patients with renal impairment: results from RELAX-AHF. Clin Res Cardiol 105:727–737
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: