Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Metformine beschermt mogelijk tegen coronaire atherosclerose in mannen met prediabetes

Literatuur - Goldberg RB et al., Circulation 2017

Effect of Long-Term Metformin and Lifestyle in the Diabetes Prevention Program and its Outcome Study on Coronary Artery Calcium

 
Goldberg RB, Aroda VR, Bluemke DA, et al, on behalf of the Diabetes Prevention Program Research Group
Circulation 2017; published online ahead of print
 

Achtergrond

Het Diabetes Prevention Program (DPP) en de bijbehorende Outcome Study (DPPOS) evalueren de effecten van therapeutische interventies op gezondheidsuitkomsten op de lange termijn, in deelnemers met prediabetes. Tot dusver werd aangetoond dat intensieve aanpassingen van de leefstijl of behandeling met metformine de incidentie van diabetes en het CVD risico in deelnemers met een hoog risico op diabetes verlagen [1-3].
Coronaire arterie calcium (CAC) is een vroege marker van subklinische coronaire atherosclerose en het voorspelt CHD events in individuen met een hoog CHD risico, met of zonder diabetes [4,5].
In deze analyse werden de DPP/DPPOS behandeleffecten op CAC maten bepaald, gebruikmakend van CAC ernst, afgeleid van de logaritisch getransformeerde CAC score ([log(CAC+1)]), als primair meetpunt, en de aanwezigheid van CAC (CAC>0) als secundair meetpunt.
 

Belangrijkste resultaten

  • CAC ernst was significant groter in mannen dan in vrouwen (P<0.001).
  • In mannen was CAC ernst significant minder in de metforminegroep dan in de leefstijlgroep in ongecorrigeerde analyses, en na correctie voor leeftijd was het 41% lager in de metforminegroep dan in de placebogroep.
  • Er werd geen effect van metformine op lagere CAC ernst gezien in vrouwen.
  • In mannen, maar niet in vrouwen, kwam de aanwezigheid van CAC>0 significant minder vaak voor in de metforminegroep dan in de andere twee groepen (10.7% lager dan placebo en 11.7% lager dan leefstijl), maar dit was niet het geval voor de CAC>10 of CAC>100 categorieën.
  • Kijkend per leeftijdgroep, bleken zowel CAC ernst en CAC>0 significant lager in de 25-44 jaar groep in mannen in de metformine- ten opzichte van de placebogroep. De oudere leeftijdsgroepen lieten een vergelijkbare trend zien.
  • CAC ernst was hoger in de leefstijlgroep dan in de placebogroep in vrouwen van 25-44 jaar.
  • CAC ernst en aanwezigheid in mannen in de metforminegroep neigden naar een lagere waarde zowel in mannen met als zonder diabetes, en in alle ras/etnische subgroepen, hoewel dit geen statistische significantie bereikte (behalve voor CAC>0 in mannen zonder diabetes).
  • In vrouwen werd een interactie gezien tussen diabetesstatus en behandelgroep voor CAC ernst (P=0.04).
  • CAC ernst was hoger in statinegebruikers, dit gold zowel voor mannen als voor vrouwen.

Conclusie

In het Diabetes Prevention Program en de bijbehorende Outcome Study hadden mannen, maar niet vrouwen, met prediabetes en die behandeld werden met metformine gedurende gemiddeld 14 jaar lagere coronaire calciumscores dan mannen in de controlegroep. Er werd geen verschil in CAC gezien in de groep die leefstijlinterventie onderging, in vergelijking tot de placebogroep. Deze bevindingen leveren bewijs dat metformine mogelijk bescherming biedt tegen coronaire atherosclerose in mannen met prediabetes.
Vind dit artikel online bij Circulation http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/05/05/CIRCULATIONAHA.116.025483
 

References

1. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002;346:393-403.
2. The Diabetes Prevention Program Research Group, Goldberg RB, Temprosa M, Haffner S, et al. The Effect of Progression from Impaired Glucose Tolerance to Diabetes on Cardiovascular Risk Factors and its Amelioration by Lifestyle and Metformin Intervention: The Diabetes Prevention Program Randomized Trial. Diabetes Care. 2009;32:726-732.
3. Goldberg RB, Temprosa MG, Mather KJ, et al; for the Diabetes Prevention Program Research Group*. Lifestyle and Metformin Interventions Have a Durable Effect to Lower CRP and tPA Levels in the Diabetes Prevention Program Except in Those Who Develop Diabetes. Diabetes Care. 2014;37:2253-2260.
4. Detrano R, Guerci AD, Carr JJ, et al. Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial or ethnic groups. N Engl J Med. 2008;358:1336-1345.
5. Khaleeli E., Peters S.R., Bobrowsky K., et al.: Diabetes and the associated incidence of subclinical atherosclerosis and coronary artery disease: implications for management. Am Heart J. 2001;141:637-644.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: