Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 analoog verlaagt CV risico in patiënten met T2DM, ongeacht ernstige hypoglycemische events

Nieuws - 13 juni 2017

Bevindingen van een post-hoc analyse van de LEADER cardiovasculaire (CV) uitkomstenstudie laat zien dat behandeling met liraglutide resulteerde in vergelijkbare dalingen van het risico op ernstige CV events in mensen met type 2 diabetes (T2DM) met hoog CV risico, ongeacht of zij wel of geen episode van ernstige hypoglycemie doormaakten tijdens de studie. De resultaten werden gisteren gepresenteerd tijdens de American Diabetes Association 77e Scientific Sessions.
 
In de algemene LEADER-populatie, ongeacht de behandelgroep, hadden mensen die een ernstige hypoglycemische episode doormaakten een significant hoger risico op ernstige CV events (CV sterfte, niet-fatale myocardinfarct (MI) en niet-fatale beroerte), CV sterfte of niet-CV sterfte. Het risico op een V event was veel groter binnen 60 dagen nadat een ernstige hypoglycemische episode optrad.  Mensen die met liraglutide werden behandeld maakten significant minder episodes van ernstige hypoglycemie door ten opzichte van placebo, beide in aanvulling op standaardzorg.
 
“Het lijkt erop dat mensen die ernstige hypoglycemie doormaken meer risico op cardiovasculaire events lopen,” zegt Steven P. Marso, medisch directeur voor Cardiovascular Services aan HCA Midwest Health Heart and Vascular Institute, Kansas City, TX, VS en co-chair van de LEADER Steering Committee. “Terwijl de lagere incidentie van ernstige hypoglycemie met liraglutide zou kunnen bijdragen aan het geobserveerde gunstige effect op ernstige CV events in LEADER, geeft deze nieuwe analyse aan dat de resultaten niet verklaard kunnen worden door deze verschillen in hypoglycemie.”
 
Liraglutide is een humane glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analoog met een aminozuurvolgorde die 97% vergelijkbaar is met endogeen humaan GLP-1. LEADER was een multicenter, internationale, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die de langetermijneffecten (2.5-5 jaar) van liraglutide (tot 1.8 mg) vergeleek met placebo, beide in aanvulling op standaardzorg, in patiënten met een hoog risico op CV events. Standaardzorg bestond uit leefstijlaanpassingen, glucoseverlagende behandeling en CV medicatie. LEADER werd gestart in september 2010 en randomiseerde 9340 mensen met T2DM uit 32 landen. Het primaire eindpunt was het eerste optreden van een samengesteld CV eindpunt van CV sterfte, niet-fataal I, of niet-fatale beroerte.
 
Gedurende een mediane follow-up van 3.8 jaar, verminderde liraglutide het risico op het primaire samengestelde eindpunt met 13% ten opzichte van placebo. Er was een significante 22% daling van CV sterfte met liraglutidebehandeling ten opzichte van placebo, en niet-significante daling van niet-fataal MI of niet-fatale beroerte.
 
In Europe is liraglutide als monotherapie geïndiceerd voor behandeling van volwassenen met T2DM om glycemische controle te bereiken, wanneer metformine als ongeschikt wordt gezien, en in combinatie met orale glucoseverlagende medicatie en/of basale insuline, wanneer deze samen met dieet en lichaamsbeweging onvoldoende glycemische controle opleveren. In de VS werd liraglutide in 2010 goedgekeurd als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging om bloedglucosecontrole te verbeteren in volwassenen met T2DM.
 

Bron:

Persbericht NovoNordisk, 13 juni 2017
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: