Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9 remming geassocieerd met regressie van peesxanthomen in FH

Literatuur - Bea AM et al., Atherosclerosis 2017

Effect of intensive LDL cholesterol lowering with PCSK9 monoclonal antibodies on tendon xanthoma regression in familial hypercholesterolemia

 
Bea AM, Perez-Calahorra S, Marco-Benedi V, et al.
Atherosclerosis 2017 Jun 8;263:92-96.

 
Introductie en methoden

Peesxanthomen (PX) beginnen te verschijnen na het derde decennium in het leven van 30 tot 50% van de patiënten met heterozygote familiaire hypercholesterolemie (HeFH). De aanwezigheid van PX is een belangrijk criterium voor de klinische diagnose van HeFH en het is geassocieerd met hogere LDL-c niveaus, intensere subklinische atherosclerose en een hoger risico op CHD [1-4].
PCSK( remming met monoklonale antilichamen leidt tot extra, significante daling van LDL-c niveaus in aanvulling op hoge dosering statines, met of zonder ezetimibe [5,6]. Het effect van deze behandeling op PX is echter onbekend.
 
In deze prospectieve casus-controlestudie, werd het effect van langdurige PCSK9-remming op PX regressie vergeleken met alleen hoge dosering statinetherapie. Casus waren HeFH patiënten die in een open-label klinische trial meededen en/of diegenen die naar actieve behandeling waren gerandomiseerd in dubbelblinde fases (behandeld voor minstens 12 maanden met alirocumab 75 of 150 tweewekelijks, evolocumab 140 mg elke twee of evolocumab 420 mg elke vier weken). Leeftijdgematchedte controles waren genetisch gedefinieerde HeFH met TX. Alle deelnemers ontvingen een hoge dosering van potente statines met of zonder ezetimibe.
PX werd gemeten in 24 HeFH casus en 24 HeFH controles. Gemiddeld blootstelling aan PCSK9 remmers in casus was 2.96±1.33 jaar. Gemiddelde en maximum Achillespees-dikte werd bilateraal gemeten met hoge-resolutie echo voor PCSK9 remming in casus, en de meting werd in beide groepen herhaald in een follow-up bezoek.
 

Belangrijkste resultaat

  • LDL-C niveaus namen af van 326±60.4 mg/dL tot 61.0±20.2 mg/dL (-80.8±7.66%; P <0.001) in HeFH deelnemers die PCSK9 remmers kregen en van 314±65.0 mg/dL tot 131±26.9 mg/dL (-56.9±11.1%; P <0.001) in de controlegroep. De gemiddelde procentuele daling van LDL-C was hoger met PCSK9 remmers (P <0.001).
  • Vergelijkbare verschillen tussen de groepen warden gezien in totaal cholesterol, non-HDL-C en Apo-B. Geen verschil tussen casus en controles werden gezien in triglycerides, HDL-C en Apo-A1.
  • Het gemiddelde percentage verandering in maximum en gemiddelde PX dikte in casus was respectievelijk -5.03% en -5.32%. Er was een niet-significante toename in controles (respectievelijk +3.97% en +3.16), met significante verschillen tussen groepen (P=0.01).
  • In de regressieanalyse, was PCSK9-remmende behandeling onafhankelijk geassocieerd met de procentuele afname van DX dikte na correctie voor leeftijd, geslacht, baseline PX dikte en baseline LDL-c (Beta: -6.081; 95% CI: -10.431 to -1.730; P = 0.007).

Conclusie

In een prospectieve casus-controlestudie met HeFH patiënten die werden behandeld met potente statines, resulteerde toevoeging van een PCSK9 antilichaam in een grotere daling van LDL-c en dikte van peesxanthomen, na gemiddeld 3 jaar behandeling.
 
 
Vind dit artikel online op Atherosclerosis
 

Referenties

1. Cuchel M, Bruckert E, Ginsberg HN, et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia. Homozygous familial hypercholesterolaemia: new insights and guidance for clinicians to improve detection and clinical management. A position paper from the Consensus Panel on Familial Hypercholesterolaemia of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J. 2014;35:2146-57.
2. Nordestgaard BG, Chapman MJ, Humphries SE, et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J. 2013;34:3478-90.
3. Civeira F, Castillo S, Alonso R, et al. Spanish Familial Hypercholesterolemia Group. Tendon xanthomas in familial hypercholesterolemia are associated with cardiovascular risk independently of the low-density lipoprotein receptor gene mutation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005;25:1960-5.
4. Oosterveer DM, Versmissen J, Yazdanpanah M, et al. Differences in characteristics and risk of cardiovascular disease in familial hypercholesterolemia patients with and without tendon xanthomas: a systematic review and meta-analysis. Atherosclerosis. 2009;207:311-7.
5. Sabatine MS, Giugliano RP, Wiviott SD, et al; Open-Label Study of Long-Term Evaluation against LDL Cholesterol (OSLER) Investigators.. Efficacy and safety of evolocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl J Med. 2015;372:1500-9.
6. Kastelein JJ, Ginsberg HN, Langslet G, et al. ODYSSEY FH I and FH II: 78 week results with alirocumab treatment in 735 patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia. Eur Heart
J. 2015;36:2996-3003.
 

   
   

Deel deze pagina met collega's en vrienden: