Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

IL-1β-blokker gericht tegen inflammatie behaalt primair eindpunt in eindpuntenstudie

Nieuws - 22 juni 2017

De wereldwijde fase III CANTOS studie die de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van ACZ885 (canakinumab) in combinatie met standaardzorg onderzocht in patiënten die een hartaanval hadden gehad en met inflammatoire atherosclerose, heeft het primaire eindpunt behaald. De CANTOS studie evalueerde behandeling met ACZ885 in meer dan 10000 patiënten. De mediane follow-up tijd was 3.8 jaar, en de studie liep ongeveer 6 jaar.
De volledige studiedata zullen worden ingediend voor presentatie tijdens het ESC congres later deze zomer, in Barcelona, en voor peer-reviewed publicatie.
 
ACZ885 is een selectief, hoge-affiniteit, volledig humaan monoklonaal antilichaam dat IL-1β remt, een belangrijk cytokine in de inflammatoire signaalroute waarvan bekend is dat het voortdurende progressie van inflammatoire atherosclerose stimuleert. ACZ885 werkt door de werking van IL-1β te blokkeren voor een aanhoudende periode, waardoor het de inflammatie remt die anders het gevolg is van zijn overproductie.
 
De Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS) (NCT01327846) is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, event-gedreven fase III studie, die was opgezet om de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid te evalueren van 3-maandelijkse subcutane injecties ACZ885 in combinatie met standaardzorg, in de preventie van recidief CV events, in 10061 mensen die een myocardinfarct hebben doorgemaakt en hoog-sensitieve C-reactief proteïne (hsCRP) niveau ≥2mg/L hebben. De studie evalueerde drie verschillende doseringen van ACZ885 (50 mg, 150 mg en 300 mg) vs. placebo.
Het primaire eindpunt was tijd tot eerste optreden van ernstige nadelige CV events (MACE), een samenstelling van CV sterfte, niet-fataal MI en niet-fatale beroerte. De CANTOS studie was gepowered om een 20% relatieve risicoreductie in MACE te detecteren. Om het primaire doel te behalen was een relatieve risicodaling van MACE van minimaal 15% nodig.
Secundaire eindpunten omvatten tijd tot eerste optreden van het samengestelde CV eindpunt bestaande uit CV sterfte, niet-fataal MI, niet-fatale beroerte en ziekenhuisopname voor onstabiele angina waarvoor ongeplande revascularisatie nodig was; tijd tot nieuw ontstane type 2 diabetes in mensen met pre-diabetes bij randomisatie; tijd tot optreden van niet-fataal MI, niet-fatale beroerte of sterfte door alle oorzaken; en tijd tot sterfte door alle oorzaken.
 
“Ondanks de huidige behandelingen krijgt ongeveer 25% van alle overlevers van een hartaanval nog een CV event binnen 5 jaar, wat de uitkomst van de CANTOS studie een veelbelovende ontwikkeling maakt voor patiënten,” zegt Vas Narasimhan, Global Head, Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. “ACZ885 is het eerste en enige middel in ontwikkeling dat heeft laten zien dat het selectief aanpakken van inflammatie het CV risico vermindert. Onze prioriteit ligt nu bij grondige analyse van deze belangrijke data en om ze met regulerende instanties te bespreken.”
 
Het is aangetoond dat in ongeveer vier van de tien mensen het risico op recidief CV events na MI direct gerelateerd is aan toegenomen inflammatie die gelinkt is aan atherosclerose. Recidief MACE in patiënten met inflammatoire atherosclerose is geassocieerd met verhoogde morbiditeit, mortaliteit en verminderde kwaliteit van leven. Momenteel betekent dit wereldwijd een grote economische last voor patiënten en de gezondheidszorg.
 

Bron:

Persbericht Novartis 22 juni 2017

Deel deze pagina met collega's en vrienden: