Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mate serum cholesterolverlaging geassocieerd met overleving bij homozygote FH

Literatuur - Thompson GR, et al, Eur Heart J 2017

Survival in homozygous familial hypercholesterolemia is determined by the on-treatment level of serum cholesterol

 
Thompson GR, Blom DJ, Marais DA, et al.
Eur Heart J 2017; published online ahead of print
 

Materiaal en methoden

Homozygote FH leidt tot extreme verhogingen van het LDL-c bij geboorte, tot versnelde atherosclerose en vroegtijdige sterfte door acuut coronair syndroom [1,2]. Twee recente retrospectieve enquêtes beschreven de uitkomsten van patiënten met homozygote FH. Hoewel de meesten werden behandeld met statines, werd bij de eerste studie met 149 personen uit Zuid-Afrika, 15% behandeld met plasmaferese of lipoproteïne-aferese, en werd het cholesterol met 24% verlaagd [3]. In de tweede studie met 44 personen uit het Verenigd Koninkrijk, werd 60% behandeld met plasmaferese en werd het cholesterol met 45% verlaagd [4]. Resultaten uit deze studies suggereren dat de kans op overleving bij homozygote FH afhangt van de mate van serum cholesterolreductie.
 
Deze hypothese werd daarom getest in een gecombineerde analyse met data van FH homozygoten uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk behandeld met verschillende therapieën voor lipidenverlaging, waaronder statines, ezetimibe, lipoproteïnen-aferese en evolocumab, tussen 1990 en 2014. Voor deze studie werden 133 patiënten die naïef waren voor statines op baseline, onderverdeeld in drie kwartielen op basis van hun serum totaal cholesterolniveau tijdens behandeling: kwartiel 1: <8.1 mmol/L, kwartiel 2&3: 8.1-15.1 mmol/L en kwartiel 4: >15.1 mmol/L.
 

Belangrijkste resultaten

 

Conclusie

Een gecombineerde analyse van FH homozygoten uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk toonde aan dat de mate van reductie in serum cholesterol, bereikt door middel van verscheidenen therapieën waaronder statines, ezetimibe, lipoproteïne-aferese en evolocumab, een significante voorspeller van overleving bij homozygote FH was.
 
Vind deze publicatie online op
Eur Heart J
 

Referenties

1. Alonso R, Dıaz-Dıaz JL, Arrieta F, et al. Clinical and molecular characteristics of homozygous familial hypercholesterolemia patients: Insights from SAFEHEART registry. J Clin Lipidol 2016;10:953–961.
2. Thompson GR. Managing homozygous familial hypercholesterolaemia from cradle to grave. Atheroscler Suppl 2015;18:16–20.
3. Raal FJ, Pilcher GJ, Panz VR, et al. Reduction in mortality in subjects with homozygous familial hypercholesterolemia associated with advances in lipid lowering therapy. Circulation 2011;124:2202–2207.
4. Thompson GR, Seed M, Naoumova RP, et al. Improved cardiovascular outcomes following temporal advances in lipid-lowering therapy in a genetically-characterised cohort of familial hypercholesterolaemia homozygotes. Atherosclerosis 2015;243:328–333.
 


Deel deze pagina met collega's en vrienden: