Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Herpes zoster verhoogt het risico op stroke en myocardinfarct

Literatuur - Kim M, et al, JACC 2017

Herpes Zoster Increases the Risk of Stroke and Myocardial Infarction

Kim M,  Yun S, Lee HB, et al.
JACC 2017;70:295-296
 

Introductie en methoden

De associatie tussen herpes zoster en myocardinfarct (MI) is nog steeds onduidelijk. Deze onzekerheid komt mede door de aanwezigheid van confounding factoren, waarvoor niet goed is gecorrigeerd in eerdere studies.
 
Om nu wel rekening te houden met deze confounding, werden 519.880 Koreanen van 2002 tot 2013 gevolgd om de associatie tussen nieuw gediagnosticeerd herpes zoster en het samengestelde eindpunt stroke en MI te bepalen door middel van propensity score analyse en uitvoerige correctie voor confounding.
 

Belangrijkste resultaten

  • 4% (23.233 personen) presenteerde met herpes zoster. Vrouwelijk geslacht kwam vaker voor in deze groep, net als bepaalde risicofactoren voor stroke en MI zoals hogere leeftijd, hypertensie, diabetes, dyslipidemie, angina pectoris, perifere vasculaire ziekte, reuma en maligniteit.
  • Aan de andere kant waren personen met herpes zoster geassocieerd met medisch gunstige leefstijlen, waaronder minder roken en inname van alcohol, meer bewegen en een hogere economische klasse.
  • Events van het samengestelde eindpunt stroke en MI kwamen vaker voor in de herpes zoster groep dan in de niet-herpes zoster groep (propensity score matching HR 1.41, 95% CI 1.25-1.59, P<0.001). Het risico was het hoogst voor personen onder de 40 jaar (HR 2.42, 95% CI 1.26-4.66, P=0.008) en nam geleidelijk af met de leeftijd.
  • Absolute incidentiegetallen kwamen overeen met 1.34 per 1000 persoonsjaren (95% CI 0.71-1.97) voor de herpes zoster groep en 0.80 per 1000 persoonsjaren (95% CI 0.41-1.18) voor de niet-herpes zoster groep.
  • Het risico op zowel stroke als MI was het hoogst in het eerste jaar na het oplopen van herpes zoster en leek meer af te nemen gedurende de tijd.

Conclusie

In een groot cohort verhoogde herpes zoster infectie het risico op stroke en MI significant in alle leeftijdsgroepen en na correctie voor mogelijke confounding factoren. Risico’s waren met name hoog voor jonge personen, die minder risicofactoren voor atherosclerose hebben. Bovendien was er een tijdelijke link tussen herpes zoster en het ontwikkelen van stroke of MI.
 
Vind deze publicatie online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: