Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hebben mutaties die worden gevonden met DNA-analyse altijd een relatie met de indicatie?

3' educatie - 17 mei 2017 - Nederlandse Lipiden Academie - Lipid Lessons

Video navigation menu

  • Bij welke afwijkingen wordt DNA-analyse uitgevoerd? 00:06
  • Houden de gevonden mutaties altijd verband met de indicatiestelling? 00:55
  • Wat is de mogelijke 'bijvangst' bij het onderzoek? 01:37
  • Wanneer worden die aanvullende mutaties gemeld? 02:35

In deze NLA Lipid Lessons brengen internisten en cardiologen verbonden aan de NLA uiteenlopende lipidengerelateerde onderwerpen onder uw aandacht. Van een bespreking van een moeilijk te diagnosticeren patiënt, tot een ziektemechanisme dat de keuze van behandeling kan verbeteren. Verdiepend, met een link naar de spreekkamer.

Dr. ir. Joep Defesche (AMC, Amsterdam) legt uit legt uit wat Next Generation Sequencing kan toevoegen aan diagnostiek van dyslipidemieën en hoe omgegaan wordt met mutaties die niet gerelateerd zijn aan de indicatiestelling.

De inhoud van deze serie Lipid Lessons is ontwikkeld onder volledige verantwoordelijkheid van de spreker en de NLA.
De productie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrages aan de NLA - Nationale Lipidendag van onder andere Amgen, MSD en Sanofi.

De informatie en gegevens die verstrekt worden in dit programma zijn bijgewerkt en correct ten tijde van de ontwikkeling van het programma, maar zijn mogelijk onderhevig aan wijzigingen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: