Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verbetering kwaliteit van leven met ARNI bij hartfalen

Health-Related Quality of Life Outcomes in PARADIGM-HF

Literatuur - Lewis EF, Claggett BL, McMurray JJV, et al. - Circulation: Heart Failure. 2017; Epub ahead of print

Achtergrond

De perceptie van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQL) is voorspellend voor toekomstige morbiditeit en mortaliteit [1,2]. Bovendien is het voor veel patiënten met hartfalen belangrijk dat de HRQL verbetert.

Sacubitril/valsartan combineert de neprilysineremmer sacubitril met de angiotensinereceptorblokker (ARB) valsartan, en toonde superioriteit over enalapril voor cardiovasculaire sterfte, hospitalisatie voor hartfalen (HF) en sterfte door alle oorzaken in PARADIGM-HF [3], alsmede voor klinische progressie van HF en risico op plotse cardiale sterfte bij patiënten die overleefden [4,5].

In deze analyse van de PARADIGM-HF werd een grondige analyse van HRQL uitgevoerd om te bepalen of sacubitril/valsartan (LCZ696) superieur was aan enalapril voor HRQL veranderingen op 8 maanden (primaire doelstelling) en na 8 maanden (secundaire doelstelling) bij patiënten met HF en verminderde ejectiefractie (HFrEF). In de PARADIGM-HF kregen alle patiënten tijdens de run-in periode 2 weken enalapril, gevolgd door 4-6 weken sacubitril/valsartan. HRQL werd gebaseerd op de ‘Kansas City Cardiomyopathie Questionnaire’ (KCCQ), welke 23 items bevat die zelf werden ingevuld ten tijde van randomisatie, na de run-in periode, op 4, 8, 12 maanden en daarna jaarlijks. 3460 patiënten op sacubitril/valsartan hadden de KCCQ scores op 8 maanden ingevuld en 3421 patiënten op enalapril (samen 90% van de patiënten). Dit was respectievelijk 1087 en 1091 (29% van de patiënten) op maand 36.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Bij patiënten met HFrEF was sacubitril/valsartan superieur aan enalapril voor het verbeteren van ziekte-specifieke HRQL in PARADIGM-HF, ondanks de relatief hogere KCCQ scores op baseline die werden vastgesteld na de run-in periode en mogelijk de grootte van verbetering heeft afgezwakt. Dit verschil tussen behandelgroepen werd al na 4 maanden waargenomen en bleef tot maand 6 aanhouden en was met name sterk voor patiënten die gehospitaliseerd waren voor HF.

Referenties

Toon referenties

Vind deze publicatie op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: