Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verhoging HbA1c, nuchter glucose of diabetesrisico door PCSK9 antilichaam

Effect of the Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 Inhibitor Evolocumab on Glycemia, Body Weight, and New-Onset Diabetes Mellitus

Literatuur - Sattar N, Toth PP, Blom DJ, et al. - American Journal of Cardiology 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Hoewel statinetherapie veilig en effectief is in LDL-c- en cardiovasculair risicoverlaging, kan het leiden tot een matige toename in HbA1c en het risico voor ontwikkelen van diabetes [1,2]. Evolocumab, een PCSK9 antilichaam, resulteert in significante afnames van LDL-c en cardiovasculaire events, en de eerste data tonen aan dat er geen zichtbaar effect is op glycemische metingen en new-onset diabetes mellitus, ten opzichte van placebo [3,4].

In deze studie werd het effect van evolocumab op glycemische regulatie, gewicht en new-onset diabetes mellitus na 1 jaar behandeling bepaald in twee open-label extensiestudies: OSLER-1 en OSLER-2 [5]. In deze studies, welke 4.802 deelnemers uit 13 ouderstudies includeerden, werden patiënten 2:1 gerandomiseerd naar evolocumab plus standaardbehandeling (SOC) of naar alleen SOC gedurende het eerste jaar, ongeacht behandeling in de ouderstudie. Er werd maandelijks 420 mg evolocumab toegediend in OSLER-1 en in OSLER-2 op basis van keuze van de deelnemer, werd een dosis van 140 mg iedere 2 weken of 420 mg maandelijks gegeven. In OSLER-1 werd randomisatie gestratificeerd op behandelarm in de ouderstudie, terwijl dit in de OSLER-2 werd gestratificeerd op ouderstudie en frequentie van subcutane dosis.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In twee open-label extensiestudies verhoogde 1 jaar behandeling met evolocumab plus SOC niet het HbA1c, nuchter glucose of het risico op diabetes, ten opzichte van alleen SOC. Deelnemers met evolocumab plus SOC hadden een kleine toename in gewicht, wat voornamelijk werd gedreven door deelnemers zonder diabetes of met een laag risico op diabetes.

Referenties

Toon referenties

Vind deze publicatie online op Am J Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: