Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hoger risico op recidief stroke na vroeg stoppen met statinebehandeling

Utilization of Statins Beyond the Initial Period After Stroke and 1-Year - Risk of Recurrent Stroke

Literatuur - Lee M, Saver JL, Wu Y-L, et al. - J Am Heart Assoc. 2017;6:e005658

Achtergrond

Richtlijnen bevelen statinebehandeling aan voor patiënten met een geschiedenis van ischemische beroerte of TIA, maar in de dagelijkse klinische praktijk blijken veel hoog-risicopatiënten geen statines meer te nemen na de eerste 3 maanden [1-5]. De effecten van het stoppen met of verminderen van statinebehandeling vroeg na een index ischemische stroke zijn niet voldoende bestudeerd.

Deze studie evalueerde de effecten van stoppen met statine of dosisreductie op het risico op recidief stroke in een grote retrospectieve cohortstudie, door de gegevens te gebruiken van alle gehospitaliseerde patiënten (≥20 jaar) met een primaire diagnose ischemische stroke tussen 1 januari 2001 en 31 december 2012 in de Taiwan National Health Insurance Research Database.

De studiepopulatie werd gevolgd van dag 181 na de index stroke, gedurende 1 jaar. Patiënten met AF, patiënten die geen plaatjesremmende behandeling krijgen, patiënten met eind-stadium nierziekte en patiënten met recidief beroerte binnen 180 dagen na de index stroke werden uitgesloten van deelname. De intensiteit van statinebehandeling was gebaseerd op de definities in de ACC/AHA richtlijnen voor de behandeling van cholesterol [3].

Patiënten werden in 3 groepen ingedeeld:

Belangrijkste resultaten

Ten opzichte van de aanhoudende statine-groep was het stoppen met statines geassocieerd met hogere risico’s op:

Conclusie

Het stoppen met statinebehandeling 3 tot 6 maanden na een index ischemische stroke event was geassocieerd met een hoger risico op recidief stroke binnen een jaar na het stoppen met statinebehandeling. Deze bevinding suggereert dat strokepatiënten niet moeten stoppen met statinebehandeling, tenzij er een ernstige reden is om dit wel te doen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JAHA

Deel deze pagina met collega's en vrienden: