Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC 2017

Verslag, presentaties en video impressie en Nederlands expert commentaar van het 2017 congres van de European Society of Cardiology (ESC), vanuit Barcelona, Spanje.

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - 29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

3' educatie - 30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS

Ontstekingsremming voor CV risicodaling: behandeling op geleide van CV risicoprofiel heeft de toekomst

10' educatie - 27 sep. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Prof. dr. Erik Stroes - Amsterdam

Imaging van plaquesamenstelling is niet informatiever dan plaqueburden

3' educatie - 30 aug. 2017 - Stephen Nicholls MD - Adelaide, Australië

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

10' educatie - 20 sep. 2017

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

3' educatie - 18 sep. 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

3' educatie - 28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

MRA behandeling vroeg na STEMI geeft mogelijk mortaliteitsvoordeel

3' educatie - 29 aug. 2017 - Farzin-Beygui - Caen, Frankrijk

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

3' educatie - 28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

3' educatie - 28 aug. 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS

Wel of geen zuurstof geven bij verdenking op myocardinfarct?

3' educatie - 4 sep. 2017 - Robin Hofmannn - Stockholm, Zweden

DAPT strategie met minder potente P2Y12-remming een week na ACS kan bloedingen verminderen

3' educatie - 4 sep. 2017 - Jur ten Berg - Nieuwegein

Verminderen inflammatie geeft risicoreductie vergelijkbaar met PCSK9-remming

3' educatie - 29 aug. 2017

Factor Xa-remmer veilig in patiënten met AF die cardioversie ondergaan

3' educatie - 30 aug. 2017 - Prof. dr. Freek Verheugt (Amsterdam)

Betere wondgenezing en gunstigere inflammatoire respons na hartinfarct in preklinisch onderzoek

3' educatie - 4 sep. 2017 - Dr. Fatih Arslan - Nieuwegein

Goed uitgevoerde studie bevestigt biologisch principe van bloeddrukverlaging door renale denervatie

3' educatie - 29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Laura Mauri - Boston, MA, VS

ESC Gesprek van de dag | dinsdag

10' educatie - 29 aug. 2017

CV eventreductie blijkt toch mogelijk met CETP remming

3' educatie - 29 aug. 2017 - Martin Landray - Oxford, United Kingdom

Triple therapie passé: betere uitkomsten zonder aspirine bij AF patiënten die PCI ondergaan

3' educatie - 29 aug. 2017 - Dr. Jur ten Berg - Nieuwegein

Grote populatiestudie onderstreept dat 'alles met mate' nog geldt als voedingsadvies

3' educatie - 29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Salim Yusuf - Hamilton, ONT, Canada

Hoger event risico bij DAPT met potente P2Y12-antagonist dan met clopidogrel-gebaseerde behandeling

3' educatie - 29 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Prof.dr. Clemens von Birgelen - Enschede

ESC Gesprek van de dag | maandag

10' educatie - 28 aug. 2017

Na 1 jaar nog LDL-c reductie met siRNA gericht tegen PCSK9

3' educatie - 28 aug. 2017 - Kausik Ray - London, VK

Teamspirit onder fietsende cardiologen: de 1600 km naar Barcelona zit erop!

3' educatie - 28 aug. 2017

Hoe kunnen de COMPASS-resultaten in de klinische praktijk benut worden?

3' educatie - 28 aug. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Dr. Marco Alings, Amphia ziekenhuis, Breda

ESC Gesprek van de dag | zondag

10' educatie - 27 aug. 2017

Klinisch voordeel bij persisterend AF met HF door vroegtijdig risicofactoren voor atriumfibrilleren te behandelen

3' educatie - 27 aug. 2017 - Prof. dr. Isabelle van Gelder - UMC Groningen

Verminderen van inflammatie zonder LDL-c te veranderen geeft voordeel aan agressief behandelde CV patiënten

3' educatie - 27 aug. 2017 - Paul M Ridker, MD - Boston, MA, USA

Decennialang onderzoek naar de inflammatie-hypothese van atherosclerose vertaalt zich nu in klinisch toepasbaar therapeutisch concept voor CV risicoreductie

3' educatie - 27 aug. 2017 - Peter Libby, MD - Boston, MA, VS

Orale antistolling is weer terug als secundaire preventie na myocardinfarct

3' educatie - 27 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam

BP verlaging met endovasculaire baroreflex amplificatie bij therapieresistente hypertensie: de CALM-FIM studie

3' educatie - 29 aug. 2017 - Dr. Wilko Spiering - internist, Utrecht
Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

ESC 2017 Dr. Wilko Spiering geeft een samenvatting van de resultaten van de CALM-FIM studie, waaruit blijkt dat endovasculaire baroreflex amplificatie met het MobiusHD device de bloeddruk verlaagt in therapieresistente hypertensie.

Zeer lage LDL-c niveaus (<0.5 mmol/L of <20 mg/dL) bereiken met PCSK9 remming is veilig en effectief

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 30 aug. 2017 - Robert Giugliano MD - Boston, MA, VS
Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken behandeling met PCSK9 antibody evolocumab. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

ESC 2017 Een secundaire analyse van de FOURIER studie verdeelde patiënten in vijf categorieën van bereikt LDL-c niveau na 4 weken evolocumab behandeling. Patiënten met <0.5 mmol/L hadden de laagste CV eventrate.

Ontstekingsremming voor CV risicodaling: behandeling op geleide van CV risicoprofiel heeft de toekomst

ESC 2017

10' educatie - 27 sep. 2017 - ESC 2017, Barcelona - Prof. dr. Erik Stroes - Amsterdam
Prof. dr. Erik Stroes geeft een samenvatting van de resultaten van de CANTOS-studie met een ontstekingsremmer voor het verder verlagen van het CV risico.

ESC 2017 Prof. dr. Erik Stroes stelt dat met de resultaten van de CANTOS-studie (behandeling met een ontstekingsremmer voor het verder verlagen van het CV risico) behandeling op basis van individueel profiel in de toekomst mogelijk is.

Imaging van plaquesamenstelling is niet informatiever dan plaqueburden

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 30 aug. 2017 - Stephen Nicholls MD - Adelaide, Australië
Virtuele histologie van plaquecomponenten geeft weinig extra informatie in de seriële GLAGOV beeldvormingsstudie, die meer regressie van coronaire atherosclerose aantoonde wanneer PCSK9-remmer evolocumab werd toegevoegd aan hoge-intensiteit statine.

ESC 2017 Virtuele histologie van plaquecomponenten geeft weinig extra informatie in de seriële GLAGOV beeldvormingsstudie, die meer regressie van coronaire atherosclerose aantoonde wanneer evolocumab werd toegevoegd aan hoge-intensiteit statinebehandeling.

Het traject van vasculaire biologie naar de kliniek: inflammatie verminderen verlaagt het CV risico

Inflammation expert opinions

10' educatie - 20 sep. 2017
Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

Profs Paul Ridker en Peter Libby, Boston, VS, kijken terug op de evolutie van hun onderzoeksinspanningen en inzichten over de rol van inflammatie in CV risico, en hoe ze hun hypothese bevestigd zagen in de CANTOS trial-resultaten.

GRAND DEBATE: Aspirin for life

ESC 2017 Grand Debate

18 sep. 2017

ESC 2017 Eén van de ESC Grand Debates behandelde of aspirine wel of niet voor primaire of secundaire preventie moet worden ingezet. Ja, er is veel bewijs, maar hoe valide is dat bewijs? Lees een indruk van dit Grand Debate.

Take home messages van het ESC congres voor betere behandeling van hypertensie

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 18 sep. 2017 - Dr. Clyde Jancy - Chicago, IL, VS
Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

ESC 2017 Clyde Yancy vat inzichten van op de ESC gepresenteerde studies samen over management van hypertensie en het geassocieerde CV risico, die helpen bij begrip van hoe behandeling beter kan.

Smartphone-app detecteert vaker asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico dan tijdens huisartsbezoek

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 28 aug. 2017 - Prof.dr. Freek Verheugt - Amsterdam
De REHEARSE-AF onderzocht of de CARDIA-app door het meten van hartritme asymptomatisch AF in ouderen met een hoog risico op AF. Dit bleek het geval, en professor Verheugt overweegt of deze bevindingen moeten leiden tot voorschrijven van antistollnig.

ESC 2017 In de REHEARSE-AF werd AF gedetecteerd met de CARDIA-app (door meten van hartritme) in ouderen met een hoog risico op AF. Professor Verheugt overweegt of deze bevindingen moeten leiden tot voorschrijven van antistolling.

MRA behandeling vroeg na STEMI geeft mogelijk mortaliteitsvoordeel

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 29 aug. 2017 - Farzin-Beygui - Caen, Frankrijk
Een gepoolde analyse van data op patiëntniveau van REMINDER en ALBATROSS suggereert dat er een mortaliteitsvoordeel is als STEMI patiënten worden behandeld met een mineralocorticoir receptor-antagonist.

ESC 2017 Een gepoolde analyse van data op patiëntniveau van REMINDER en ALBATROSS suggereert dat er een mortaliteitsvoordeel is als STEMI patiënten worden behandeld met een mineralocorticoir receptor-antagonist.

Minder beroertes met NOAC ipv heparine/VKA-behandeling bij cardioversie

ESC 2017 Barcelona

3' educatie - 28 aug. 2017 - Michael Ezekowitz MD, cardioloog, Bryn Mawr, PA, VS
De EMANATE studie vergeleek behandeling met apixaban met standaardzorg (heparine/VKA) in antistolling-naïeve patiënten die cardioversie moeten ondergaan. Apixaban bleek effectief en veilig. Dr. Ezekowitz verwacht dat de bevindingen gemakkelijk naar de kliniek vertaald kunnen worden.

ESC 2017 De EMANATE studie vergeleek behandeling met apixaban met standaardzorg (heparine/VKA) in antistolling-naïeve patiënten die cardioversie moeten ondergaan. Apixaban bleek effectief en veilig.

Uiteenlopende studiedata bevestigen de rationale van intensieve LDL-verlaging

ESC 2017 - Barcelona

3' educatie - 28 aug. 2017 - Christie Ballantyne - Houston, Texas, VS
Dr. Christie Ballantyne vat resultaten van diverse studies naar verschillende lipidenverlagende therapieën, zowel bestaande als experimentele strategieën, samen en concludeert dat ze de huidige richtlijnen bevestigen.

ESC 2017 Dr. Christie Ballantyne vat resultaten van diverse studies naar verschillende lipidenverlagende therapieën, zowel bestaande als experimentele strategieën, samen en concludeert dat ze de huidige richtlijnen bevestigen.

Langetermijnbehandeling met P2Y12 remming vermindert sterfte in hoog-risico ACS patiënten

ESC 2017 - Barcelona

Nieuws - 31 aug. 2017

ESC 2017 PEGASUS substudie toont dat behandeling met ticagrelor binnen 2 ja na MI of 1 jaar na stoppen ADP receptor-remming, CV sterfte verlaagt in patiënten met een hoog atherotrombotisch risico.

ESC 2017