Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ook bij zeer lage bereikte LDL-c niveaus is ‘the lower better’ voor CV eventrisico

ESC 2017 - Barcelona

Nieuws - 27 aug. 2017

New analysis examines how low cholesterol can safely go (FOURIER)

Gepresenteerd op het ESC congres 2017 door: Robert Patrick Giugliano (Boston, MA, USA)

Achtergrond

Initiële resultaten van de FOURIER studie lieten zien dat het PCSK9 antilichaam evolocumab LDL-c niveaus tot een mediaan van 0.8 mmol/L significant verlaagde, alsmede het risico op cardiovasculaire events tijdens een mediane follow-up van 2.2 jaar.

Tijdens de ESC werden data van nieuwe analyses van de FOURIER studie getoond, waarin de effectiviteit en veiligheid werden vergeleken in relatie tot bereikte LDL-c op maand 1 (25.982 patiënten). Hiervoor werden patiënten ingedeeld in 5 groepen: 1) <0.5 mM (20 mg/dL), 2) 0.5-1.3 mM (20-49 mg/dL), 3) 1.3-1.8 mM (50-69 mg/dL), 4) 1.8-2.6 mM (70-99 mg/dL) en 5) ≥2.6 mM (≥100 mg/dL), welke tevens referentiegroep was. Daarnaast werd binnen EBBINGHAUS gekeken naar effecten op cognitie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

LDL-c kan met statines en PCSK9 antilichaam verlaagd worden naar ongekend lage niveaus. Er was een sterke lineaire relatie tussen het bereikte LDL-c en aantal CV events, zelfs tot beneden 0.26 mM LDL-c, terwijl er geen extra veiligheidszorgen waren na 2.2 jaar. Deze data suggereert dat LDL-c veel verder omlaag moet worden gebracht dan tegenwoordig wordt aanbevolen bij patiënten met atherosclerotische cardiovasculaire ziekte. Guigliano benadrukte daarom ook dat ‘lower the better’ echt waar lijkt te zijn. Tevens noemde hij dat de exploratieve data van de extreem lage LDL-c groep echt een fantastisch resultaat laten zien en mogelijk richtlijnen kunnen ondersteunen om zo laag mogelijk te gaan met betrekking tot LDL-c verlaging.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2017 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deze studiedata werden vandaag gepubliceerd in the Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: