Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve bloeddrukverlaging nadelig voor patiënten met zeer hoge bloeddruk

ESC 2017

Nieuws - 28 aug. 2017

SPRINT post-hoc analysis: food for thought on defining the ideal blood pressure target

Gepresenteerd op het ESC congres 2017 door: Tzung-Dau Wang (Taipei City, Taiwan)

Achtergrond

De SPRINT trial die twee jaar geleden gepubliceerd werd, heeft veel discussie opgeleverd. In deze studie was intensieve bloeddrukverlaging (systolische bloeddruk [SBP] <120 mmHg) geassocieerd met verbeterde cardiovasculaire (CV) uitkomsten en algehele overleving ten opzichte van standaard therapie (target SBP 135-139 mmHg). Hoewel deze uitkomsten positief waren, waren er suggesties dat agressieve bloeddrukverlaging geassocieerd kan zijn met zowel risico’s als voordelen. Bijvoorbeeld, de J-curve relatie van absolute bloeddruk met CV events leidt tot de vraag hoe laag men kan gaan met bloeddrukverlaging. Ten tweede kan men zich afvragen of individuele bloeddruktargets wellicht beter zijn dan universele. Op basis van de SPRINT resultaten lijkt de risicoreductie kleiner bij hogere baseline SBP waardes.

Om te oordelen of individuele targetwaarden wellicht beter zijn dan universele, werd in deze posthoc analyse van de SPRINT trial (n=9361) bestudeerd of de meest optimale SBP targets voor het verlagen van sterfte door alle oorzaken en CV events, varieert tussen personen met verschillende baseline SBP en CV risico (primaire uitkomst myocardinfarct [MI], niet-MI acuut coronair syndroom [ACS], acuut gedecompenseerd hartfalen [HF] en CV sterfte).

Belangrijkste resultaten

Dit werd niet gezien bij lagere bloeddrukken en is tevens in tegenstelling tot de oorspronkelijk SPRINT resultaten, waarbij intensieve behandeling geassocieerd was met een gunstigere algemene overleving ten opzichte van standaardbehandeling (HR 0.73, 95% CI 0.60-0.90).

Conclusie

Deelnemers van de SPRINT trial met een SBP ≥160 mmHg en een lager Framingham risicoscore hadden een 3-voudig verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken wanneer het SBP target<120 mmHg in plaats van <140 mmHg. Omdat deze afname in bloeddruk waarschijnlijk te groot is bij deze patiënten, is het aannemelijk om voor te stellen dat de SBP targets bij patiënten met stadium 2 hypertensie en een 10-jr Framingham risicoscore ≤30%, wat een groot deel van klinische populatie reflecteert, moeten worden verhoogd naar <140 mmHg. Dit betekent dat het beter is om op individueel niveau te kijken voor het stellen van bloeddruktargets, waarbij zowel baseline bloeddruk, opvolgend CV risico en mate van bloeddrukverlaging worden meegenomen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2017 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: