Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lager LDL-c target (<70 mg/dL) voordelig voor hoog-risico patiënten met diabetische retinopathie en te hoog cholesterol

ESC 2017 - Barcelona

Nieuws - 29 aug. 2017

ESC 2017 Japanse EMPATHY studie laat met intensievere statinebehandeling minder cerebrale en mogelijk cardiale events zien bij hoog-risico patiënten met diabetische retinopathie.

Japanese study questions benefit of treat-to-target statin therapy in diabetic retinopathy(EMPATHY)

Gepresenteerd op het ESC congres 2017 door: Hiroshi Itoh (Tokyo, Japan)

Achtergrond

Er is nog onvoldoende bewijs over de optimale behandelstrategie met statines bij patiënten met diabetes. Eerdere studies includeerden weinig diabetespatiënten of werden vergeleken met placebo (CARDS). Diabeten met retinopathie hebben een hoger risico op cardiovasculaire (CV) events dan diabeten zonder retinopathie.

Daarom bestudeerde de Japanse EMPATHY trial een treat-to-target protocol met statines met een intensief behandelprotocol bij 5.042 diabetespatiënten met hypercholesterolemie en retinopathie. Op basis van de verschillende behandelprotocollen in Japan, Europa en de VS, is hier gekozen voor een LDL-c target van <70 mg/dL (ADA/ACC 2008, intensieve arm) en 100-120 mg/dL (JAS 2007, standaard arm). Mediane follow-up was 37 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het streven naar een LDL-c <70 mg/dL bij hoog-risico diabetespatiënten met hypercholesterolemie en retinopathie, lijkt voordeel op te leveren. Dit moet verder worden onderzocht.

In de discussie tijdens de persconferentie merkte Itoh op dat ongeveer de helft van de patiënten hun LDL-c target niet hadden gehaald tijdens de studie. Dit heeft mede te maken met het vergoedingssysteem in Japan, waardoor patienten uit de intensieve arm hoge kosten moesten maken. Patienten uit de standaardarm waren mogelijk niet lang genoeg doorbehandeld.

Tevens merkte hij in een persbericht op dat het aantal cardiale events laag was in de studie. Er waren meer cerebrale events dan cardiale events, iets wat typische is voor Aziatische populaties.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2017 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: