Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mortaliteit lager bij meer groenten, fruit, peulvruchten eten, tot 35% vet en minder koolhydraten

ESC 2017 - Barcelona

Nieuws - 29 aug. 2017

Reassessing the benefits of plant-based eating (PURE)

Gepresenteerd op het ESC congres 2017 door: Andrew Mente & Mahshid Dehghan (Hamilton, Canada)

Achtergrond

Eerdere studies en veel voedingsrichtlijnen in Noord-Amerika en Europa bevelen 400-800 gram dagelijkse inname van fruit, groenten en peulvruchten aan. Dit is echter niet betaalbaar in landen met lage- tot midden inkomens.

In de PURE trial werd de inname van fruit, groenten en peulvruchten, alsmede hoeveelheid vet en koolhydraten, gerelateerd aan risico op cardiovasculaire ziekte (CVD) en totale mortaliteit. Het unieke aan deze studie is dat hier veel personen (35-70 jaar) in participeerden (n=135.335) uit 18 landen, verdeeld over 7 geografische regio’s waaronder landen met hoge-, midden- en lage inkomens, waardoor de impact van over- en ondervoeding gemeten kan worden. Voedingsinname werd op baseline gemeten op basis van een regio-specifieke en gevalideerde zelf ingevulde vragenlijsten voor voedselfrequentie. De mediane follow-up was 7.4 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het eten van fruit, groenten en peulvruchten was geassocieerd met een matige afname van mortaliteitsrisico, maar niet van CVD. Hierbij werd het maximale voordeel al bereikt bij 3-4 porties per dag (375 gr). Rauwe groenten blijken hierbij meer bescherming te bieden dan gekookte groenten.

Wanneer koolhydraten meer dan 60% van de energie-inname vertegenwoordigden, was deze inname gerelateerd met een hoger mortaliteitsrisico. Aan de andere kant werd een reductie van mortaliteitsrisico gezien bij hogere inname van zowel verzadigde als onverzadigde vetten. Daarom ondersteunen deze resultaten niet de richtlijnen die totale vetinname limiteren tot 30% en verzadigde vetten tot 10% van de totale energie-inname. Er werd geen associatie gezien van totaal vet, type vetten, koolhydraten met cardiovasculaire ziekterisico.

In een persbericht merkte Mente op dat de voedingsrichtlijnen ook nog geen onderscheid maken tussen de voordelen van rauwe versus gekookte groenten. Deze resultaten suggereren dat er in de richtlijnen benadrukt moet worden om rauwe groenten de voorkeur te geven over gekookte groenten. Rauwe groenten worden echter zelden gegeten in Zuid-Azië, Afrika en Zuidoost-Azië.

In de discussie tijdens de persconferentie werd gevraagd naar ‘het ideale voedingspatroon’. Mente gaf als commentaar om niet te weinig vet te eten, zoals met name in de VS geadviseerd wordt, en niet te veel koolhydraten. In het verleden is voorlichting gericht op minder vet eten, met als gevolg dat mensen meer koolhydraten zijn gaan eten, wat geen gezonde vervanging is gebleken.

Tevens benadrukte Mente het belang van deze resultaten voor landen met een laag inkomen. De studie wil haalbare ambities communiceren. Groenten zijn erg duur in deze landen en het wordt nu makkelijker voor deze populaties om hun target te halen. Op basis van deze gegevens en de adviezen kan worden geconcludeerd dat Europa en Noord-Amerika al goed voldoen aan het geadviseerde gematigde dieet.

De afwezigheid van een effect op CVD gaat tegen de verwachting in, en er werd gehint naar mogelijke onbekende confounders. Mente zei dat deze bevinding in lijn is met eerdere analyses zoals de Nurses' study, EPIC en ook een Cochrane analyse. Hij benadrukte bovendien dat deze data echter gecorrigeerd zijn voor allerlei risicofactoren en alle bekende confounders. Het effect op mortaliteit moet dus voornamelijk ergens anders vandaan komen. Het zou interessant zijn om dit verder te bestuderen, of het effect op mortaliteit bijvoorbeeld gelinkt is aan kanker of ziektes aan de luchtwegen.

- Onze berichtgeving is gebaseerd op de op het ESC congres verstrekte informatie -

Het ESC Journaal 2017 is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted educational grant van Amgen en Novartis.

De fruit/groenten/peulvruchtenstudie werd vandaag gepubliceerd in The Lancet De vet/koolhydratenstudie werd vandaag gepubliceerd in The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: