Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Hoger CV morbiditeit- en mortaliteitsrisico in gehospitaliseerde patiënten met T2DM en NAFLD

Hoger CV morbiditeit- en mortaliteitsrisico in gehospitaliseerde patiënten met T2DM en NAFLD

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

Nieuws - 12 sep. 2017

Gepresenteerd door Sarah Wild (University of Edinburgh, UK ) tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lissabon, Portugal (11-15 September).

Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) komt voor in ongeveer driekwart van de obese volwassenen met type 2 diabetes (T2DM). De Scottish Diabetes Research Network presenteerde hun bevindingen dat ziekenhuisopname met NAFLD geassocieerd is met een hoger risico op het ontwikkelen van en sterven aan CV ziekte zoals hartfalen of hartaanval.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen NAFLD en CVD, maar het was totnogtoe onduidelijk of dit ook geldt voor mensen met T2DM. Gebruikmakend van ziekenhuis- en sterftedatabases, verkenden professor Sarah Wild van de Universiteit van Edinburgh en professor Christopher Byrne van de Universiteit van Southampton daarom de connectie tussen NAFLD en CVD of sterfte in meer can 133300 volwassenen gediagnosticeerd met T2DM in Schotland tussen 2004 en 2013 die ten minste één keer werden opgenomen.

NAFLD werd in ziekenhuisdossies van 1998 mensen genoemd tijdens de gemiddeld 4.7 jaar follow-up periode. Ten tijde van de diabetesdiagnose, hadden mensen met NAFLD verschillende patronen van andere risisofactoren voor CVD en sterfte, namelijk dat ze jonger waren (60.0 vs 62.7 jaar), vaker vrouw waren (49% vs 45%), vaker huidige rokers waren (25% vs 22%), en ze een hoger BMI hadden (32.9 vs 32.1 kg/m2) evenals HbA1c (64 vs 62 mmol/l). De auteurs suggereren dat deze factoren in veel gevallen onderling met elkaar in verband staan.

De analyse liet zien dat NAFLD geassocieerd was met 62% stijging van eerste optreden of recidief CVD (HR: 1.62, 95%CI: 1.47-1.77) ten opzichte van diegenen zonder de condition, hetgeen onafhankelijk leek te zijn van andere beïnvloedende factoren zoals leeftijd, sekse, socio-economische status, roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, HbA1c, en CVD toen de diabetesdiagnose werd gesteld. NAFLD was ook onafhankelijk geassocieerd met 39% stijging van het risico op CV sterfte (HR: 1.39, 95%CI: 1.10-1.74), een verdubbeling van het risico op sterfte door alle oorzaken (HR: 2.11, 95%CI: 1.92-2.32), en een 41-voudig risico in sterfte door leverkanker (hepatocellulair carcinoom [HCC], HR: 41.9, 95%CI: 27.1-64.8). Het risico op enige kanker (exclusief HCC) was niet significant verhoogd (HR: 1.15, 95%CI: 0.92-1.42).

NAFLD blijkt dus een onafhankelijke risicofactor voor hogere sterfte en eerste optreden of recidief CVD events in mensen met T2DM. De onderzoekers concluderen: “Omdat niet-alcoholische leververvetting onafhankelijk het risico op CV ziekte en sterfte verhoogt in mensen met type 2 diabetes, is het van wezenlijk belang om de conditie te voorkomen door ongezonde leefstijl te vermijden. Gewichtsverlies door dieet en lichaamsbeweging can NAFLD voorkomen en vroege stadia ervan behandelen in obese mensen met diabetes, en ook van operaties voor obesitas is aangetoond dat het de vroege stadia van de conditie verbetert. Effectieve en veilige behandeling is echter ook dringend nodig.”

- Onze verslaglegging is gebaseerd op de door de EASD persservice verschafte informatie -

Deel deze pagina met collega's en vrienden: