Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klinisch voordeel SGTL2-remmer in T2DM met CVD onafhankelijk van glucoseregulatie

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

Nieuws - 12 sep. 2017

Presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lisbon, Portugal (11-15 September).

Nieuwe analyses van de EMPA-REG OUTCOME trial laten zien dat empagliflozine het risico op CV sterfte verminderde in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) en bestaande CV ziekte, onafhankelijk van bloedsuikerregulatie bij de start van de studie. Een daling van CV sterfte werd ook gezien als empagliflozine werd toegevoegd aan bekende eerste en tweedelijns diabetesmedicatie, zoals metformine of sulfonylureum.

Empagliflozine is een orale, hoog-selectieve sodium glucose cotransporter 2 (SGLT2) remmer, In onder andere Europa en de VS goedgekeurd voor behandeling van volwassenen met T2DM. SGLT2 remming met empagliflozine leidt tot uitscheiding van overmatig glucose in de urine in mensen met T2DM en hoge bloedsuiker. Bovendien verhoogt start van empagliflozine de excretie van natrium van de body en vermindert het het intravasculaire volume. De glucosurie, natriurese en osmotische diurese gezien met empagliflozine kunnen bijdragen aan de verbetering van CV uitkomsten.

De EMPA-REG OUTCOME trial was een lange termijn, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in meer dan 7000 mensen uit 42 landen met T2DM met een hoog CV risico. Het effect van 10 mg of 25 mg empagliflozine in aanvulling op standaardzorg werd bepaald ten opzichte van placebo in aanvulling op standaardzorg. Het primaire eindpunt was tijd to eerste optreden van CV sterfte, niet-fataal myocardinfarct en niet-fatale beroerte. In de EMPA-REG OUTCOME trial verlaagde behandeling met empagliflozine het relatieve risico op CV sterfte met 38% ten opzichte van placebo.

Deze analyse laat zien dat in alle vier de bloedsuikerniveau-groepen bij baseline (HbA1c niveau van <7.0%, 7.0-8.0%, 8.0-9.0% en ≥9.0%), patiënten die empagliflozin kregen, een daling lieten zien van het risico op CV sterfte, in vergelijking met placebo. Dit was consistent met de risicoreductiedie werd gezien in de gehele studiepopulatie, en werd gezien onafhankelijk van of bloedsuikerregulatie verbeterde na introductie van de studiebehandeling (gemeten als daling van HbA1c niveau met ≥0.5% in week 12).

Additionele post-hoc analyses lieten zien dat wanneer empagliflozine werd toegevoegd aan metformine of sulfonylureum, de daling in CV sterfte ten opzichte van placebo consistent was met de gehele studiepopulatie. Deze analyses lieten ook zien dat de proportie patiënten met hypoglycemie-bijwerkingen vergelijkbaar was tussen de placebo- en empagliflozinegroepen in de EMPA-REG OUTCOME trial.

Bron: persbericht Boehringer Ingelheim, 12 September 2017

Deel deze pagina met collega's en vrienden: