Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vaker glucose- en gewichtsdalingen met eenmaal wekelijks GLP-analoog dan met andere behandeling

EASD 2017 - Lisbon, Portugal

Nieuws - 12 sep. 2017

Gepresenteerd tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lissabon, Portugal (11-15 September).

Een post-hoc analyse van de SUSTAIN 1-5 studies toont aan dat een groter deel van de volwassenen met type 2 diabetes (T2DM) een klinisch betekenisvolle daling van HbA1c en lichaamsgewicht bereikte met eenmaal per week semaglutide dan gezien werd met comparator-behandelingen. Semaglutide is een eenmaal wekelijkse analoog van humaan glucagon-like peptide-1 (GLP-1) die insuline stimuleert en glucaconafgifte onderdrukt op glucose-afhankelijke wijze, terwijl het ook eetlust en voedselinname vermindert. Comparator-behandelingen omvatten placebo, sitagliptine, insuline glargine U100 of exenatide vertraagde afgifte. SUSTAIN (Semaglutide Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes) is een klinische studieprogramma bestaande uit zeven fase 3a wereldwijde klinische studies en een CV uitkomstenstudie, waaraan meer dan 8000 volwassenen met T2DM mee doen.

Significant meer mensen behandeld met semaglutide eenmaal per week bereikten het klinisch relevante samengestelde eindpunt van >1% HbA1c daling en >5% gewichtsverlies met 0.5 mg (25-35%) en 1.0 mg (38-56%) semaglutide vs. alle comparators (2-13%; p<0.0001) in SUSTAIN 1-5. Bovendien bereikten meer mensen het samengestelde eindpunt met eenmaal wekelijks semaglutide 1.0 mg ten opzichte van semaglutide 0.5 mg (p<0.0001 voor SUSTAIN 2, 4 en 5; p=0.17 voor SUSTAIN 1).

In deze post-hoc analyse werd semaglutide goed verdragen, met een veiligheidsprofiel vergelijkbaar met dat van andere GLP-1 receptor agonisten. De meest voorkomende bijwerking met semaglutide was misselijkheid. In SUSTAIN 1-4 kwamen ernstige of bloedglucose-bevestigde symptomatische hypoglycemie-events minder vaak dan of even vaak voor met eenmaal wekelijkse semaglutide, in vergelijking met comparator-behandelingen. In SUSTAIN-5, op een achtergrond van basale insuline, werden meer events gezien met eenmaal wekelijks semaglutide dan met placebo.

Bron: persbericht Novo Nordisk 12 September 2017

Vaker glucose- en gewichtsdalingen met eenmaal wekelijks GLP-analoog dan met andere behandeling

Deel deze pagina met collega's en vrienden: