Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuw NHS device helpt bij afvallen en glucoseregulatie verbeteren in obese T2DM patiënten

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

Nieuws - 13 sep. 2017

Gepresenteerd door Robert Ryder (Birmingham, UK) tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lissabon, Portugal (11-15 September).

De National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk heeft een Endobarrier service die een nieuw, niet-chirurgisch, reversibel gewichtsverlies-device biedt aan mensen die zowel slecht gereguleerde type 2 diabetes (T2DM) hebben als obesitas. De device is veilig en effectief.

Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat de endoscopisch geïmplanteerde ‘Endobarrier’ device diabetesregulatie kan verbeteren en gewichtsverlies kan stimuleren. De Endobarrier werkt op vergelijkbare wijze als gastrische bypass, door te voorkomen dat voedsel in contact komt met het eerste deel van de dunne darm, maar dan zonder pijnlijke invasieve chirurgie. De device bestaat uit een 60cm lange slang-achtige lining of sleeve die de binnenkant van de dunne darm bekleed – waardoor voedsel kan passeren maar niet geabsorbeerd kan worden. De device wordt na een jaar verwijderd. De procedure is bedoeld om een verandering van leefstijl een impuls te geven en mensen te helpen een betere gezondheid te bereiken.

In deze studie onderzochten dr. Robert Ryder en collega’s van City Hospital in Birmingham of deze nieuwe therapie vertaald kan worden in belangrijk klinisch succes door een kleine NHS Endobarrier service op te zetten voor mensen die moeite hebben om hun T2DM en obesitas te beheersen. In oktober 3014 werd de service in het leven geroepen voor de moeilijkst te behandelen gevallen. Van de 65 volwassen die werden geaccepteerd voor behandeling, is bij 50 inmiddels een Endobarrier geïmplanteerd.

De onderzoekers rapporteren hier over de uitkomsten van de eerste 31 patiënten (tussen 28 en 62 jaar oud) bij wie de device na een jaar werd verwijderd. Deze patiënten leefden gemiddeld 13 jaar met T2DM en meer dan de helft (17 patiënten) namen insuline. Naast implantatie van de device werden patiënten ook regelmatig aangemoedigd om hun gedrag te veranderen (dieet, lichaamsbeweging, leefstijl). De onderzoekers hebben ook een veilig online register opgezet om de uitkomsten te monitoren.

De 31 deelnemers vielen significant af (gemiddeld 15 kg), hadden betere glucoseregulatie, en aanzienlijk verminderde systolische bloeddruk en leververvetting. In diegenen die insuline namen, daalde de mediane dagelijkse dosering van 100 naar 30 units. Bij twee patiënten werd de device vroegtijdig verwijderd; één als gevolg van een gastrointestinale bloeding en de andere als gevolg van een leverabces. Van de 17 patiënten die het tijdstip 6 maanden na Endobarrier-behandeling bereikten, lukte het 11 (65%) om de verbeteringen in gewicht en diabetesregulatie vol te houden.

Deelnemers rapporteerden ook aanzienlijke verbeteringen in welzijn, energie, en de mogelijkheid tot lichaamsbeweging, en ongeveer 94% zie dat zij de service zouden aanbevelen aan vrienden en familie.

De auteurs concluderen: “De eerste NHS Endobarrier service toont aan dat Endobarrier therapie erg effectief is in patiënten met obesitas en moeilijk te behandelen diabetes, met grote patiënttevredenheid en acceptabele veiligheid. De Endobarrier service kan een veilige en kosteneffectieve behandeling zijn voor de NHS – er komt geen chirurgie aan te pas en patiënten hoeven niet in het ziekenhuis te blijven (wat het infectierisico vermindert). Aangezien endoscopie-units overal in de UK gelokaliseerd zijn, kan de service gemakkelijk verspreid worden, waarbij het register nuttig is voor doorlopende monitoring wereldwijd.”

//- Onze verslaglegging is gebaseerd op de door de EASD persservice verschafte informatie -//

Deel deze pagina met collega's en vrienden: