Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cafeïne gelinkt aan lager sterfterisico in vrouwen met diabetes

EASD 2017 - Lissabon Portugal

Nieuws - 14 sep. 2017

Gepresenteerd door João Sérgio Neves (University of Porto, Portugal) tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lissabon, Portugal (11-15 September).

Vrouwen met diabetes die regelmatig koffie of thee drinken, leven mogelijk langer dan vrouwen die helemaal geen cafeïne gbruiken. Er werd geen verband gevonden voor mannen met diabetes.

Uit deze observationele studie bleek dat hoe meer cafeïne vrouwen innamen, des te lager hun risico op sterf in vergelijking met diegenen die nooit cafeïne gebruiken. Belangrijk is dat het beschermende effect afhankelijk is van de bron van de cafeïne: hogere niveaus van cafeïneverbruik uit koffie waren geassocieerd met een lager risico op sterfte door alle oorzaken, met name van CV-ziekte; terwijl vrouwen die meer cafeïne uit thee innamen minder risico lopen door kanker te sterven.

Gemiddeld dagelijks koffieverbruik ligt tussen 100 mg en 300 mg per dag, afhankelijk van leeftijd en land. Het gemiddelde in de VS is bijvoorbeeld 165 mg per dag. Veel studies hebben een gunstig effect laten zien van het drinken van koffie op het risico op sterfte door alle oorzaken in de algemene bevolking, maar weinig is bekend over de rol van cafeïne op sterfte bij mensen met diabetes.

In deze studie heeft een groep artsen uit verschillende instellingen in Portugal de associatie onderzocht tussen de verschillende cafeïne-inname en sterftecijfers in meer dan 3.000 mannen en vrouwen met diabetes uit de 1999 tot 2010 National Health Nutrition Examination Survey (NHANES) – een studie die de gezondheids- en voedingsstatus van een nationaal representatieve steekproef van volwassenen in de VS bijhoudt sinds 1971. De deelnemers meldden hun koffie-inname uit koffie, thee en frisdranken bij aanvang van de studie met behulp van 24-uurs dieetherinneringen - gestructureerde interviews om de inname nauwkeurig te beoordelen in de voorgaande 24 uur.

In de loop van de 11-jarige studie zijn 618 mensen gestorven. Een dosis-afhankelijke, omgekeerde associatie werd gezien tussen cafeïneconsumptie en totale mortaliteit in vrouwen met diabetes (p=0.002). Gecorrigeerde HR voor sterfte onder vrouwen die cafeïne gebruikten, ten opzichte van vrouwen die dat niet deden, was 0.49 (95%CI, 0.33-0.74) voor minder dan 100mg cafeïne per dag (één normale kop) ,0.43 (95% CI, 0.26-0.70) voor 100 tot <200mg cafeïne, en 0.34 (95% CI, 0.20-0.57) voor 200mg of meer cafeïne per dag (p=0.007). Dit verband was onafhankelijk van factoren zoals leeftijd, ras, opleidingsniveau, jaarlijks familie-inkomen, roken, BMI, alcoholinname, hoge bloeddruk en diabetische nierziekte. Het verband werd niet gezien in mannen met diabetes (p=0.887).

Er was een daling van de kankergerelateerde sterfte onder vrouwen die meer cafeïne uit thee verbruikten. Bij verdeling in vier groepen op basis van theeconsumptie (nul, laag, middelmatig, hoog), hadden diegenen met hoge cafeïneconsumptie uit thee een 80% lagere kans op kanker in vergelijking met vrouwen met nul cafeïneconsumptie uit thee. Aangezien de totale consumptie van thee laag was in dit cohort, moeten deze resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd en beschouwd worden als verkennend, waarbij bevestiging in grotere studies vereist is.

De auteurs concluderen: "In onze studie bleek een dosisafhankelijk beschermend effect van cafeïneverbruik op sterfte door alle oorzaken onder vrouwen. Het effect op sterfte lijkt af te hangen van de bron van cafeïne, met een beschermend effect van koffieverbruik op sterfte als gevolg van sterfte en cardiovasculaire sterfte en een beschermend effect van cafeïne uit thee op kankersterfte bij vrouwen met diabetes. Onze observationele studie kan echter niet bewijzen dat cafeïne het risico op de dood vermindert, maar kan alleen de mogelijkheid voor een dergelijk beschermend effect suggereren.

//- Onze verslaglegging is gebaseerd op de door de EASD persservice verschafte informatie -//

Deel deze pagina met collega's en vrienden: