Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Zes in plaats van drie maaltijden per dag verbetert glucoseregulatie in obese mensen met diabetes

EASD 2017 - Lissabon Portugal

Nieuws - 14 sep. 2017

Gepresenteerd door Emilia Papakonstantinou (Agricultural University of Athens, Greece) tijdens de European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lissabon, Portugal (11-15 September).

Zes maaltijden per dag is beter dan drie voor bloedsuikerregulatie in obese mensen met verstoorde glucosetolerantie (prediabetes) of volledige type 2 diabetes (T2DM), concludeert een studie die de effecten van twee maaltijdpatronen met identieke aantallen totale calorieën op glucosemetabolisme en verzadiging vergeleek.

Recente studies hebben aangetoond dat leefstijlinterventies voor individuen met prediabetische symptomen de progressie naar T2DM kan vertragen of voorkomen. De auteurs merken echter op dat “de impact van maaltijdfrequentie op glucosemetabolisme onbekend is.” Dit onderzoek vergeleek het effect van het eten van drie of zes maaltijden per dag terwijl de totale calorie-intake gelijk was.

De studie onderzocht 47 obese individuen die werden verdeeld in drie groepen, waarvan twee groepen met prediabetes (waarbij de verstoorde glucosetolerantie verschilde in ernst), en één groep met volledig T2DM. Ze kregen een speciaal ontworpen gewichtsbehoud-dieet gedurende de 24-weken durende studie, dat werd genuttigd in een 3- of 6-maaltijdenpatroon voor 12 weken, waarna gewisseld werd naar het andere patroon.

Bloedmonsters werden aan het begin en eind van elke interventie afgenomen, om glucose en insulineniveaus te meten, evenals een spectrum van andere gezondheidsmarkers. Gewicht van de deelnemers werd elke 2 weken gemeten en ze werden ondervraagd over hun hongergevoel, verzadiging, en wens om te eten.

Hoewel lichaamsgewicht stabiel bleef gedurende de studie, lieten de deelnemers die het 6-maaltijdenplan hadden gevolgd een daling van HbA1c en post-orale glucose tolerantietest-bloedglucosewaarden zien. In de groepen met prediabetes verminderde het 6-maaltijdenplan het optreden van abnormaal hoge insulineniveaus in de groep met ernstig verstoorde glucosetolerantie, en vertraagde het de tijd voordat bloedglucose piekte na suikerinname. Alle drie de groepen rapporteerden significant verminderd hongergevoel en minder drang tot eten na het 6-maaltijdenplan ten opzichte van wanneer ze 3 maaltijden aten.

De onderzoekers concluderen: “Onze 24-weken gewichtsbehoud-studie toont dat het volgen van een 6-maaltijdenpatroon in plaats van 3 maaltijden, terwijl het totaal aantal calorieën gelijk blijft, bloedsuikerregulatie verbeterde en het hongergevoel verminderde in obese mensen met prediabetes of volledig diabetes. Deze resultaten suggereren dat een hogere frequentie van maaltijden, genuttigd op regelmatige tijden, een nuttige tool kunnen zijn voor artsen die mensen met obesitas en diabetes of prediabetes behandelen, met name diegenen die huiverig voor of niet zo succesvol zijn in diëten.”

//- Onze verslaglegging is gebaseerd op de door de EASD persservice verschafte informatie -//

Deel deze pagina met collega's en vrienden: