Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grote uitkomstenstudie bevestigt CV veiligheid van GLP-1 analoog in T2DM in breed CV risicospectrum

EASD 2017 - Lissabon, Portugal

Nieuws - 18 sep. 2017

Presented at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting in Lisbon, Portugal (11-15 September)

Resultaten van de EXSCEL (EXenatide Study of Cardiovascular Event Lowering) trial tonen CV veiligheid aan van exenatide vertraagde afgifte in patiënten met type 2 diabetes (T2DM) met een breed spectrum van CV risico. Exenatide eenmaal per week verhoogde de incidentie niet van majeure nadelige events (MACE), een samenstelling van CV sterfte, niet-fatale hartinfarct (MI) of niet-fatale stroke, ten opzichte van placebo (HR: 0.91; 95%CI: 0.83-1.00; p<0.001 voor non-inferioriteit).

Er werden ook minder CV events gezien in de exenatide-arm van de studie (839 [11.4%] vs. 905 [12.2%]), hoewel de primaire effectiviteitsdoelstelling van een superieure daling van MACE net niet statistische significantie behaalde (P=0.061). De richting van de CV uitkomstenresultaten in EXSCEL was consistent met dat wat in recent voltooide uitkomstenstudies in de GLP-1 receptoragonisten-klasse werd gezien. Bovendien hadden patiënten op exenatide in een vooraf gespecificeerde secundaire analyse een 14% lagere incidentie van sterfte door alle oorzaken HR: 0.86; 95% CI: 0.77-0.97).

Diverse sensitiviteitsanalyses voor MACE, waarbij de uitkomst werd berekend onder alternatieve aannames om de potentiële impact van verschillende variabelen te bepalen, waren consistent met de primaire analyses. Er werden geen veiligheidsissues opgemerkt tijdens de EXSCEL trial en de data waren consistent met het al bekende veiligheidsprofiel van exenatide. Er was geen verstoorde balans tussen de behandelgroepen in het optreden van retinopathie.

De EXSCEL trial includeerde de grootste en meest inclusieve patiëntpopulatie van alle CV uitkomstenstudies van de GLP-1 receptor agonist-klasse die tot op heden zijn uitgevoerd, door meer dan 14500 patiënten in 687 studiesites in 35 landen te includeren, en gebruikmakend van gebruikelijke zorg en brede criteria voor wie in aanmerking kwam voor de studie.

Exenatide is geïndiceerd als aanvulling op dieet en lichaamsbeweging om glycemische regulatie te verbeteren in volwassenen met T2DM. Exenatide is niet geïndiceerd voor verlaging van het risico op MACE of sterfte door alle oorzaken, en er zijn geen klinische trials die sluitend bewijs bieden voor vermindering van het macrovasculaire risico met exenatide.

Bron: Persbericht 14 September 2017 Resultaten van de EXSCEL trial werden gelijktijdig gepubliceerd in N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: