Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

WOSCOPS analyse ondersteunt LDL-c verlaging als primaire preventie bij hoog LDL-c, zonder risicoschatting

LDL-Cholesterol Lowering for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease Among Men with Primary Elevations of LDL-Cholesterol Levels of 190 mg/dL or Above: Analyses from the WOSCOPS 5-year Randomised Trial and 20-year Observational Follow-Up

Literatuur - Vallejo-Vaz AJ, Robertson M, Catapano AL, et al. - Circulation 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Stijgingen van LDL-c ≥190 mg/dL staan in verband met een hoger risico op atherosclerotische CVD in mensen zonder CVD [1,2]. Daarom wordt het starten van lipideverlagende therapie aanbevolen voor individuen met primaire stijging van LDL-c ≥190 mg/dL zonder de noodzaak risicoschatting te doen, ondanks het gebrek aan gepubliceerd gerandomiseerd studiebewijs dat deze aanbevelingen onderbouwt voor primaire preventie. Bovendien verschillen klinische richtlijnen over of ze procentuele daling van LDL-c voor deze mensen aanbevelen of een specifiek doelwit [3,4].

In deze analyse van de WOSCOPS studie worden de CV effecten van LDL-c verlaging gerapporteerd in 5529 mensen met primaire stijging van LDL-c ≥190 mg/dL zonder aanwijzingen voor vasculaire ziekte bij baseline [5,6]. Bovendien werd de relatie tussen daling van LDL-c en on-treatment LDL-c niveau met toekomstige klinische events bekeken.

In WOSCOPS werden 6595 mannen met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar gerandomiseerd naar pravastatine 40 mg eenmaal daags or placebo, voor een gemiddelde follow-up duur van 4.9 jaar. Patiënten werden gestratificeerd naar LDL-c niveau bij baseline. Daarna volgde een lange follow-up van zo’n 20 jaar, waarin een derde van de mensen statines nam.

De belangrijkste eindpunten waren: CHD als de composiet van definitieve of verdenking op niet-fataal MI plus definitief of verdenking op CHD sterfte en MACE (CV sterfte, niet-fataal MI (definitief of verdenking) en niet-fatale beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Mannen met LDL-c ≥190 mg/dL zonder atherosclerotische CVD, hebben twee keer zo hoog risico op ernstige CV events dan zou worden verwacht op basis van voorspelling met een risicocalculator. Deze resultaten leveren bewijs voor de voordelen van LDL-c verlaging voor primaire preventie in individuen met primaire stijging van ≥190 mg/dL, hetgeen kan helpen om de huidige aanbevelingen voor deze groep mensen te onderstrepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: