Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Obesitas geassocieerd met hoger CV risico, zelfs zonder metabole afwijkingen

Metabolically Healthy Obese and Incident Cardiovascular Disease Events Among 3.5 Million Men and Women

Literatuur - Caleyachetty R, Thomas GN, PHD, Toulis KA, et al. - J Am Coll Cardiol 2017;70:1429–37

Achtergrond

“Metabool gezonde obese” (MHO) mensen zijn een subset van obsese individuen zonder obesitas-gerelateerde metabole afwijkingen [1,2]. Of MHO is geassocieerd met overmatig risico op CV ziekten is onduidelijk, als gevolg van de inconsistentie in gehanteerde definities van metabole gezondheid tussen studies, en de beperkte data die het verband tussen MHO en CV events evalueren.

In deze analyse werden de associaties tussen lichaamsgrootte-fenotypes met of zonder metabole afwijkingen en incidente CHD, CVD, HF en perifeer vaatlijden (PVD) geëvalueerd, door gebruik te maken van elektronische gezondheidsdossiers van 3.5 miljoen individuen in The Health Improvement Network uit 1995-2015 [3,4].

Deelnemers waren ouder dan 18 jaar en zij hadden geen geschiedenis met CVD event. De drie metabole afwijkingen (MA) diabetes, hypertensie of hyperlipidemie werden opgeteld om een MA-score te vormen (0, 1, 2 of 3). Personen werden ingedeeld in 14 lichaamsgroottephenotypen:

Eindpunten waren het eerste optreden van CHD (angina, ischemische hartziekte, MI) of CVD (TIA, ischemische stroke, hemorragische stroke), of HF, of PVD.

Belangrijkste resultaten

Ten opzichte van mensen met normaal gewicht en 0 MA en na correctie voor potentiële confounders:

Conclusie

Individuen met obesitas zonder metabole afwijkingen hebben een hoger risico op CHD, CVD en HF, ten opzichte van metabool gezonde mensen met normaal gewicht. Aan de andere kant kunnen mensen met normaal gewicht een hoog CV risico lopen als ze metabole afwijkingen hebben.

Redactioneel commentaar

In hun redactioneel commentaar bespreken Bea en Schweitzer [5] de beperkingen van bovenstaande analyse, waaronder:

  • de data werden geëxtraheerd uit 1 UK netwerk, wat geen informatie geeft over diverse andere populaties.
  • BMI is geen optimale maat voor vet.
  • De tijdvariantie van BMI en metabole parameters werd niet bepaald.
  • De invloed van dieet en lichaamsbeweging werd niet geëvalueerd.

Ondanks deze beperkingen concluderen de auteurs hun stuk als volgt: “concluderend, obesitas verhoogt CV risico ongeacht metabole status. Metabole verstoring zelf brengt echter op zich zelf ook risico met zich mee, ongeacht het lichaamsgewicht, aangezien vergelijkbare resultaten voor CVD risico werden gezien tussen BMI categorieën in de Caleyachetty et al. studie en in andere studies, wanneer metabole dysfunctie aan de orde is. Deze studie ondersteunt de Amerikaanse richtlijnen om te screenen op CVD in personen ouder dan 18 jaar, en misschien zelfs om de screening uit te breiden, en te handelen naar bevindingen die een metabool risico suggereren om CV morbiditeit en mortaliteit te verminderen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: