Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klinisch voordeel van PCSK9 remming in hoog-risico diabetespatiënten op insuline

Efficacy and safety of alirocumab in insulin-treated individuals with type 1 or type 2 diabetes and high cardiovascular risk: The ODYSSEY DM-INSULIN randomized trial

Literatuur - Leiter LA, Cariou B, Müller-Wieland D, et al. - Diabetes Obes Metab. 2017; published online ahead of print

Achtergrond

LDL-c verlaging met statines, of in combinatie met ezetimibe, leidt tot significante daling van CV events in diabetespatiënten [1]. De huidige richtlijnen bevelen een streefwaarde aan voor LDL-c van<70 mg/dL (1.8 mmol/L) of zelfs <50 mg/dL (1.3 mmol/L0, en/of een daling van ≥50% vanaf baseline, in mensen met T2DM of T1DM met hoog of zeer hoog CV risico [2-4]. Een aanzienlijk deel van de diabeten behaalt deze streefwaarden niet in real-life studies, en daardoor worden zij blootgesteld aan een significant residueel CV risico [5].

In de fase 3b gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, parallelgroep, multicenter ODYSSEY-DM-INSULIN studie, werd de effectiviteit van alirocumab, een antilichaam gericht tegen PCSK9, geëvalueerd in insuline-behandelde mensen met T1DM of T2DM met hoog CV risico, die hun LDL-c streefwaarde niet behalen ondanks maximaal getolereerde statinebehandeling, met of zonder andere lipidenverlagende therapie (LLTs).

De studie bestond uit een screeningperiode van maximaal 3 weken en een dubbelblinde behandelperiode van 24 weken, gevolgd door een veiligheidsobservatieperiode van 8 weken. 441 patiënten met T2DM en 76 met T1DM werden gerandomiseerd naar alirocumab of placebo (2:1). Alirocumab werd toegediend in een startdosering van 72 mg Q2W, met een geblindeerde optitratie naar 150 mg Q2W in week 12 als LDL-c ≥70 mg/dL waren in week 8. Andere LLT was stabiel gedurende de studie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Het antilichaam gericht tegen PCSK9 alirocumab gaf significante LDL-c verlaging in individuen met hypercholesterolemie met ofwel T2DM of T1DM met een hoog CV risico, die insulinebehandeling krijgen. Er werd geen algemeen effect gezien op veiligheid of maten voor glucoseregulatie. Deze data laten zien dat gelijktijdige behandeling met alirocumab en insuline haalbaar is.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diab Obesity Metab

Deel deze pagina met collega's en vrienden: