Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve BP-regulatie voordelig voor hoog-risico diabetespatiënten

Intensive Versus Standard Blood Pressure Control in SPRINT-Eligible Participants of the ACCORD-BP Trial

Literatuur - Buckley LF, Dixon DL, Wohlford IV GF, et al. - Diabetes Care 2017; published online ahead of print

Achtergrond

In de ACCORD-BP studie, verminderde SBP<120 mmHg niet significant het samengestelde eindpunt van CVD sterfte, niet-fataal MI, en niet-fatale stroke, ten opzichte van een standaard SBP streefwaarde van <140 mmHg [1]. In de SPRINT studie werd echter een significante daling gezien in het aantal CVD events met intensieve BP regulatie tot een doelwit van <120 mmHg, hoewel T2DM werden geëxcludeerd [2]. Het verschil wordt mogelijk verklaard door de verschillende niet-DM risicoprofielen van de patiënten die meededen aan de twee studies.

In deze analyse werden patiënten in de ACCORD-BP studie met CVD risicofactoren geïdentificeerd, die in aanmerking zouden zijn gekomen voor de SPRINT studie, en de hypothese werd getest dat intensieve BP-regulatie CVD risico vermindert in deze patiënten. Hiertoe werden de SPRINT inclusiecriteria toegepast op het ACCORD-BP cohort. Dit leidde tot een SPRINT-geschikte ACCORD-BP populatie van 2592 deelnemers met de volgende eigenschappen:

Vervolgens werden ACCORD-BP deelnemers in de intensieve glucoseregulatie-arm uitgezonderd van analyse, omdat zij een HbA1c streefwaarde van <6.0% hadden, hetgeen door de huidige richtlijnen niet wordt aanbevolen als standaardzorg [3]. Uiteindelijk waren 652 deelnemers over in de intensieve BP-regulatiegroep en 632 in de standaard BP-regulatiearm.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In het deel van de ACCORD-BP populatie dat voldeed aan de SPRINT criteria, dus een hoog-risicocohort van diabetische patiënten, verminderde intensieve BP-regulatie CVD uitkomsten. Deze resultaten ondersteunen het toepassen van een intensieve BP-regulatiestrategie in selecte, hoog-risicopatiënten met T2DM.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Diabetes Care

Deel deze pagina met collega's en vrienden: