Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cholesterolabsorptieremmer bovenop statine als secundaire preventie beschermt tegen ischemische beroerte

Prevention of Stroke with the Addition of Ezetimibe to Statin Therapy in Patients with Acute Coronary Syndrome in IMPROVE-IT

Literatuur - Bohula EA, Wiviott SD, Giugliano RP, et al. - Circulation 2017; published online ahead of print

Achtergrond

Het is aangetoond dat lipideverlagende therapie met statines resulteert in een 22% reductie van ernstige vasculaire events per 1 mmol/L reductie in LDL-C, inclusief een 21% RRR van ischemische beroerte per 1 mmol/L reductie in LDL-C [1]. In de IMPROVE-IT studie leidde de toevoeging van het niet-statine lipideverlagende geneesmiddel ezetimibe bovenop simvastatine, bij de langdurige behandeling van gestabiliseerde post-ACS patiënten, tot een significante vermindering van CV events [2,3].

In deze posthoc analyse van de multinationale, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde IMPROVE-IT studie, werden de incidentie en voorspellers van beroerte na ACS geëvalueerd. Bovendien werd de werkzaamheid van ezetimibe bovenop simvastatine geëvalueerd ter voorkoming van beroerte en andere CV events, met name in patiënten met een voorgeschiedenis van een eerdere beroerte. Van de 18144 post-ACS patiënten had 3,5% tenminste één beroerte bij een mediane follow-up van 6 jaar. 89% waren eerste events en 11% waren recidiverende events. Van de eerste beroertes waren 82% ischemisch en 16% hemorragisch, terwijl 2% onbekend waren en 15% dodelijk waren.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In de IMPROVE-IT studie verlaagde toevoeging van ezetimibe aan simvastatine in gestabiliseerde post-ACS-patiënten de frequentie van ischemische beroerte, met name in patiënten met een voorgeschiedenis van eerdere beroerte. Deze gegevens ondersteunen toevoeging van ezetimibe aan een matig tot hoge intensiteit statine regime voor de preventie van ischemische beroerte in gestabiliseerde post-ACS patiënten, vooral als ze een beroerte hebben gehad vóór hun ACS event.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: